Du er her: Brug af M600 > Menustruktur > Apps-menu > Alarm

Alarm

Du kan indstille en alarm, der skal udløses, på din M600. Når alarmen udløses, vibrerer din M600 og viser et kort.

Bemærk, at når du indstiller en alarm på din M600, bliver den ikke udløst på din telefon.


Sådan indstiller du en alarm

  1. Tryk på tænd/sluk-knappen på siden for at åbne apps-menuen, og find og tryk på Alarm.
  2. Indstil den ønskede time på timecirklen. Du kan også se den indstillede time i midten af cirklen. Hvis du bruger 12-timers formatet, skal du trykke for at vælge am eller pm.
  3. Bevæg den for at indstille de ønskede minutter ved at trykke på minutterne i midten af cirklen.
  4. Indstil de ønskede minutter på minutcirklen. Du kan også se de indstillede minutter i midten af cirklen.
  5. Tryk på fluebensikonet.
  6. Tryk på teksten under den indstillede tid for at finde mulighederne for at indstille alarmen Én gang eller gentagne gange til en ønsket ugedag. Swipe til højre for at vende tilbage til den forrige visning.
  7. Tryk på urikonet for at skifte mellem at slå vibration til (urikonet er ikke overkrydset) og fra (urikonet er overkrydset).
  8. Tryk på fluebensikonet for at indstille alarmen.

Sådan slukker du for en alarm, når den udløses.

  • Tryk på alarmursikonet, eller swipe til højre.

Sådan sætter du en alarm på snooze

Hvis du vil sætte en alarm på snooze, når den udløses:

  • Tryk på Z'erne.

Snooze-tiden er 10 minutter.