Du er her: Polar-funktioner > Polar Smart Coaching-funktioner > Aktivitetsmåling 24/7

Aktivitetsmåling 24/7

Polar-appen på din M600 sporer din aktivitet med et 3D-accelerometer, der måler dine håndledsbevægelser. Funktionen analyserer hyppigheden, intensiteten og regelmæssigheden af dine bevægelser sammen med din fysiske information, hvormed du kan se, hvor aktiv du virkelig er i din hverdag ud over din regelmæssige træning. Vi anbefaler, at du bærer din M600 på din ikke-dominerende hånd, for at opnå en mere nøjagtig aktivitetsmåling.

Funktionen til aktivitetsmåling er altid slået til. Hvis du bruger et Polar-urdisplay på din M600, vil du se din aktivitetsudvikling på startskærmen.


Aktivitetsmål

Polar-appen vejleder dig, så du kan nå dit personlige aktivitetsmål hver dag. Aktivitetsmålet er baseret på dine personlige data og indstillingen af dit aktivitetsniveau, som du kan finde under indstillingerne af dit daglige aktivitetsmål i Polar Flow-webservicen. Log ind på webservicen, klik på dit navn/profilbillede øverst til højre, og gå ind på fanen Dagligt aktivitetsmål i Indstillinger.

Indstillingen af Dagligt aktivitetsmål giver dig mulighed for at vælge det niveau, der beskriver din typiske dag og aktivitet bedst, blandt tre aktivitetsniveauer. Under valgområdet kan du se, hvor aktiv du skal være for at nå dit daglige aktivitetsmål på det valgte niveau. Hvis du f.eks. arbejder på et kontor og sidder ned det meste af dagen, forventes det, at du når op på ca. fire timers aktivitet af lav intensitet på en almindelig dag. Der er højere forventninger til folk, som står op og går en masse i løbet af deres arbejdsdag.


Aktivitetsdata

Polar-appen registrerer din udvikling mod dit daglige mål. Du kan se din aktivitetsudvikling fra aktivitetslinjen i Min dag eller fra Polar-urdisplayene.


Polar Activity-urdisplayet viser cirklen omkring datoen og tiden samt procentdelen derunder dine fremskridt mod dit daglige aktivitetsmål. Cirklen fyldes med en lyseblå farve, når du er aktiv.


Polar Jumbo-urdisplayet fyldes urdisplayet med en lyseblå farve, efterhånden som du nærmer dig dit daglige aktivitetsmål.


På urdisplayet i Polar Combo kan du, hvis du har valgt Polar > Aktivity i venstre komplikation side, se din samlede aktivitet ved at kanten af uret fyldes med farve. Du kan indstille din ønskede farve ved at trykke på urdisplayet, holde det nede og vælge Arter. Du kan også se den procentdel, du har opnået af dit aktivitetsmål indtil videre, i det nederste venstre hjørne af urdisplayet.

Under Min dag kan du se dagens akkumulerede aktivitet mere detaljeret og få vejledning til, hvordan du kan nå dit daglige aktivitetsmål.


  • Skridt: Skridt, du har taget indtil videre. Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og omdannes til en vurdering af skridt.
  • Distance: Distance, du har dækket indtil videre. Distanceberegningen er baseret på din højde og de skridt, du har taget.
  • Kalorier: Viser, hvor mange kalorier du har forbrændt under træning, aktivitet og BMR (Basalstofskifte: den minimale stofskifteaktivitet, der er nødvendig for at være i live).

Du kan hurtigt åbne aktivitetsvisningen fra startskærmen, hvis du har Polar Jumbo som dit urdisplay. Du skal bare trykke på det lyseblå aktivitetsikon.

For at se, hvad du mangler for at nå dit daglige aktivitetsmål, skal du trykke på aktivitetsdatavisningen, når aktivitetsdatavisningen er åben på skærmen.

Du får muligheder til, hvor længe du skal være aktiv, hvis du vælger aktiviteter af lav, mellemhøj eller høj intensitet. I forslagene betyder 'op' lav intensitet, 'gang' betyder mellemhøj intensitet, og 'jogging' betyder høj intensitet. Med praktisk vejledning som '50 minutters gang' eller '20 minutters jogging' kan du vælge, hvordan du vil nå dit mål i dag.

Du kan se flere eksempler på aktiviteter af lav, mellemhøj og høj intensitet på Polar Flow-appen og Polar Flow-webservicen.

Hvis du bruger et Polar-urdisplay, får du en vibrerende alarm, når du når dit daglige aktivitetsmål.


Advarsel om inaktivitet

Det er almen kendt, at fysisk aktivitet spiller en meget vigtig faktor, hvis man vil bevare sit helbred. Ud over at være fysisk aktiv er det vigtigt at undgå at sidde ned i længere perioder. Det er dårligt for helbredet at sidde ned i længere perioder, selv på de dage, hvor du træner og får nok daglig aktivitet. Polar-appen holder også øje med, om du er inaktiv for længe i løbet af dagen, og hjælper dig med at holde pauser i din stillesiddende aktivitet for at undgå de negative virkninger, det har på dit helbred.

Uanset hvilket aktivitetsniveau, du har indstillet i dit daglige aktivitetsmål, modtager du en advarsel om inaktivitet, hvis du har siddet stille i 55 minutter: Det er tid til at bevæge dig! bliver vist sammen med en lille vibration. Rejs dig og find din egen måde at være aktiv på. Gå en kort tur, stræk ud eller foretag en anden let aktivitet. Meddelelsen forsvinder, når du går i gang med at bevæge dig eller trykker på en vilkårlig knap.

Hvis du ikke bliver aktiv inden for fem minutter, modtager du et inaktivitetsmærke. Du kan se inaktivitetsmærket i Min dag i Polar-appen under dine daglige aktivitetsdata. Du kan også se hvor mange inaktivitetsmærker, du har modtaget hver dag, i Polar Flow-appen og -webservicen. På denne måde kan du kontrollere din daglige rutine og foretage ændringer, så du opnår en mere aktiv livsstil.

Inaktivitetsadvarslerne eller -mærkerne påvirker ikke din udvikling mod at nå dit daglige aktivitetsmål.


Søvninformation i Flow-webservicen og Flow-appen

Du kan lære mere om søvndata i Polar-appen i din M600 i kapitlet Polar Sleep Plus.

Polar-enheder med aktivitetsmåling 24/7 registrerer automatisk, hvornår du falder i søvn, hvornår du sover, og hvornår du vågner fra dine håndledsbevægelser. De observerer dine bevægelser om natten og måler alle afbrydelser under søvnperioden samt fortæller dig, hvor meget du rent faktisk har sovet. Søvnregistreringen er baseret på målingen af bevægelserne af din ikke-dominerende hånd med en digital 3D-accelerationssensor.

Når din søvn spores, får du et indblik i dine søvnmønstre, så du kan se, hvor du bør lave forbedringer eller ændringer. Når du sammenligner din nat med gennemsnitsnætter og vurderer dine mønstre, kan det hjælpe dig med at finde ud af, hvad du laver i løbet af dagen, der kan påvirke din søvn. Ugentlige opsummeringer i din Polar Flow-konto kan hjælpe dig med at evaluere, hvor regelmæssigt dit mønster mellem søvn/vågen er.

Hvad Polar Sleep PlusTM måler – hovedkomponenter inden for søvnmåling

  • Søvnperiode: Søvnperiode er det samlede tidsrum mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. Din Polar-enhed overvåger din krops bevægelser og kan registrere, hvornår du falder i søvn og vågner op. Den registrerer også afbrydelser i din søvn under hele søvnperioden.
  • Reel søvn: Reel søvn angiver den tid, du har sovet mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. Mere specifikt er det din søvnperiode minus afbrydelserne. Det er kun den tid, hvor du rent faktisk har sovet, der er medregnet i den reelle søvn. Reel søvn kan både angives som procent [%] og varighed [t:min].
  • Afbrydelser: I løbet af en normal nats søvn er der flere korte og lange afbrydelser, hvor du faktisk vågner. Det afhænger af afbrydelsernes varighed, om du kan huske dem eller ej. De korte afbrydelser husker vi normalt ikke. Men vi kan huske de længere afbrydelser, hvor vi måske er oppe for at drikke et glas vand.
  • Søvn-stabilitet: Søvn-stabilitet beskriver, hvor stabil din søvn har været. Din søvns stabilitet vurderes på en skala mellem 1 og 5, hvor 5 er en meget stabil søvn. Jo lavere værdien er, jo flere afbrydelser har der været i din søvn. En god nats søvn består af lange uafbrudte søvnsegmenter og har ikke hyppige afbrydelser.
  • Selvevaluering: Ud over at vise objektiv søvnmetrik opmuntrer Flow-servicen dig til at selvevaluere din søvn dagligt. Du kan vurdere, hvor godt du har sovet sidste nat, med en skala på fem trin: meget dårligt - dårligt - nogenlunde - godt - meget godt. Ved at besvare dette spørgsmål får du en længere version af tilbagemelding i tekst om din søvns varighed og kvalitet.

Aktivitetsdata i Polar Flow-appen og -webservicen

Med Polar Flow-mobilappen kan du følge og analysere dine aktivitetsdata på farten og få dine data synkroniseret fra Polar-appen til Polar Flow-webservicen. Webservicen giver dig det mest detaljerede indblik i din aktivitetsinformation.