Buradasınız: Egzersiz > Bir Egzersiz Seansının Başlatılması

Bir Egzersiz Seansının Başlatılması

1. Egzersiz öncesi moduna girmek için saat görünümündeyken BAŞLAT'a basın.

2. Egzersiz öncesi modunda, YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz spor profilini seçin.

Egzersiz öncesi modundayken seansınıza başlamadan önce spor profili ayarlarını değiştirmek için LIGHT düğmesini basılı tutarak Quick Menu'ye (Hızlı Menü) girin. Egzersiz öncesi moduna geri dönmek için GERİ'ye basın.

Bu spor profilinde GPS işlevini etkinleştirdiyseniz ve/veya uyumlu bir Bluetooth® Smart sensör kullanımdaysa, M450 sinyalleri otomatik olarak arayacaktır.

Egzersiz verilerinizin doğru olabilmesi için M450'niz GPS ve sensör sinyallerini ve kalp atış hızınızı bulana kadar egzersiz öncesi modunda kalın. GPS uydu sinyallerini yakalamak için dışarı çıkın ve yüksek binalardan ve ağaçlardan uzaklaşın. Arama işlemi süresince M450'nizi ekranı yukarıya bakacak şekilde tutun. M450 uydu sinyallerini bulana kadar sabit durun.

Destekli GPS (A-GPS) sayesinde GPS uydu sinyallerinin bulunması daha hızlıdır. FlowSync yazılımı aracılığı ile M450'nizi Flow web hizmeti ile eşitlediğinizde, A-GPS veri dosyası otomatik olarak M450'nize güncellenir. A-GPS veri dosyasının tarihi eski ise veya M450'nizi henüz eşitlemediyseniz, uydu sinyallerinin bulunması için daha fazla zaman gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Destekli GPS (A-GPS) başlığına bakınız.

3. M450 tüm sinyalleri bulduğunda BAŞLAT'a basın. Recording started (Kayıt başladı) görüntülendikten sonra egzersize başlayabilirsiniz.

Heart rate (Kalp atış hızı) Kalp atış hızınız gösterildiğinde M450 kalp atış hızı sensörünün sinyalini bulmuştur.

GPS: GPS simgesinin yanında gösterilen yüzde değeri, GPS'nin hazır olma durumunu gösterir. %100'e ulaştığında "OK" (Tamam) gösterilir.

Cycling sensors (Bisiklet sensörleri): M450 sensör sinyallerini bulduğunda bisiklet simgesinin yanında OK (Tamam) gösterilir. Sensörleri birden fazla bisiklete bağlantılandırdıysanız, bisiklet simgesinin yanında kullanımdaki bisikleti belirten bir sayı göreceksiniz. M450 bağlantılandırılan en yakın sensörün bulunduğu bisikleti seçer.

Örnek:

Bir hız sensörünü Bike 1'e (Bisiklet 1) bağlantılandırdınız ve başka bir hız sensörünü de Bike 2'ye (Bisiklet 2) bağlantılandırdınız. M450'de egzersiz öncesi moduna girdiğinize her iki bisiklet de yakınınızda. Bike 1'e (Bisiklet 1) bağlantılandırdığınız hız sensörü M450'ye daha yakın. Bu nedenle M450 sürüş için Bike 1'i (Bisiklet 1) seçer. Bisiklet simgesinin yanında "1" rakamı gösterilir.

Bike 2'yi (Bisiklet 2) kullanmak isterseniz, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Saat moduna geri dönün. Daha sonra M450'yi Bike 1'den (Bisiklet 1) uzaklaştırıp Bike 2'ye yaklaştırın. Yeniden egzersiz öncesi moduna girin.
 • Bike 2'deki (Bisiklet 2) sensöre M450 ile dokunun.

Egzersiz Hedefi ile bir Seans Başlatılması

Flow web hizmetinde ayrıntılı egzersiz hedefleri oluşturabilir ve bunları FlowSync yazılımı ya da Flow uygulaması ile M450'niz ile senkronize edebilirsiniz. Egzersiz sırasında cihazınızdaki yönlendirici talimatları kolayca takip edebilirsiniz.

Egzersiz hedefli bir egzersiz seansı başlatmak için:

 1. Diary (Günlük) veya Favorites'e (Favoriler) giderek başlayın.

 2. Diary'de (Günlük), hedefin programlanmış olduğu günü seçin ve BAŞLAT'a basın. Ardından listeden hedefi seçin ve BAŞLAT'a basın. Hedefe eklediğiniz her türlü not görüntülenir.

  ya da

  Favorites'de (Favoriler) listeden hedefi seçin ve BAŞLAT'a basın. Hedefe eklediğiniz her türlü not görüntülenir.

 3. BAŞLAT'a basarak egzersiz öncesi moda girin ve kullanmak istediğiniz spor profilini seçin.

 4. M450 tüm sinyalleri bulduğunda BAŞLAT'a basın. Recording started (Kayıt başladı) görüntülendikten sonra egzersize başlayabilirsiniz.

Egzersiz hedefleri ile ilgili daha fazla bilgi için, Egzersiz Hedefleri'ne bakınız.

Aralık Zamanlayıcı ile bir Seansa Başlanılması

Aralıklı egzersiz sırasında çalışma ve dinlenme aşamalarınız için sizi yönlendirmesi amacıyla bir tane tekrar eden ya da iki tane değişimli süreye ve/veya mesafeye dayalı sayaç oluşturabilirsiniz.

 1. Timers > Interval timer'a (Zamanlayıcılar > Aralık zamanlayıcısı) giderek işe başlayın. Yeni zamanlayıcılar oluşturmak için Set timer(s)'ı (Zamanlayıcıları ayarla) seçin.
 2. Time-based (Süreye dayalı) veya Distance-based (Mesafeye dayalı) öğesini seçin:
  • Time-based (Süreye dayalı): Sayaç için dakika ve saniye değerlerini girin ve BAŞLAT'a basın.
  • Distance-based (Mesafeye dayalı): Sayaç için mesafeyi ayarlayın ve BAŞLAT'a basın.
 3. Set another timer? (Başka bir sayaç oluşturmak ister misiniz?) görüntülenir. Başka bir sayaç oluşturmak için Yes'i (Evet) seçin 2. adımı tekrarlayın.
 4. Tamamlandığında Start X.XX km / XX:XX 'i (X,XX km / XX:XX başlat) seçeneğini seçin. Egzersiz öncesi moduna girmek için BAŞLAT'a basın ve ardından kullanmak istediğiniz spor profilini seçin.
 5. M450 tüm sinyalleri bulduğunda BAŞLAT'a basın. Recording started (Kayıt başladı) görüntülendikten sonra egzersize başlayabilirsiniz.

Ayrıca, örneğin ısındıktan sonra, seans sırasında Interval timer'ı (Aralık sayacı) başlatabilirsiniz. IŞIK düğmesini basılı tutarak Hızlı menü'ye girin ve ardından Interval timer'ı (Aralık sayacı) seçin.