Buradasınız: Polar Flow > Polar Flow Web Hizmeti > Flow Web Hizmeti'ndeki spor profilleri

Flow Web Hizmeti'ndeki Spor Profilleri

M450'nizde varsayılan olarak altı spor profili bulunmaktadır. Flow web hizmetinde sporlar listenize yeni spor profilleri ekleyebilir ve yenilerin yanı sıra mevcut profilleri de düzenleyebilirsiniz. M450'nizde en fazla 20 spor profili yer alabilir. Flow web hizmetindeki spor profilleri sayısı sınırlı değildir. Eğer Flow web hizmetinde 20'den fazla spor profili varsa senkronizasyon sırasında listedeki ilk 20 profil M450'nize aktarılır.

Spor profillerinizi sırasını, sürükleyip bırakarak değiştirebilirsiniz. Taşımak istediğiniz sporu seçin ve listede yerleştirmek istediğiniz yere sürükleyin.

Bir Spor Profili Eklenmesi

Flow web hizmetinde:

 1. Sağ üst köşedeki adınızı/profil fotoğrafınızı tıklatın.
 2. Sport Profiles'ı (Spor Profilleri) seçin.
 3. Add sport profile'ı (Spor profili ekle) tıklatın ve listeden istediğiniz sporu seçin.
 4. Seçtiğiniz spor listeye eklenir.

Bir Spor Profilini Düzenleme

Flow web hizmetinde:

 1. Sağ üst köşedeki adınızı/profil fotoğrafınızı tıklatın.
 2. Sport profiles'ı (Spor Profilleri) seçin.
 3. Düzenlemek istediğiniz sporun altında Edit'i (Düzenle) tıklatın.

Her spor profilinde aşağıdaki bilgileri düzenleyebilirsiniz:

Temel

 • Automatic lap (Otomatik tur) (Süre, mesafe ya da konum tabanlı olarak ayarlanabilir)
 • Training sounds (Egzersiz sesleri)
 • Speed view (Hız gösterimi)

Kalp Atış Hızı

 • Kalp atış hızı görünümü (dakikadaki kalp atışı sayısı (bpm) veya maksimumun yüzdesi.)
 • Heart rate visible to other devices (Kalp atış hızı diğer cihazlara görünür) (Bluetooth ® Smart kablosuz teknolojisini kullanan diğer araçlar (ör. spor salonu aletleri) kalp atım hızınızı algılayabilir.
 • Heart rate zone settings (Kalp atış hızı bölgeleri ile egzersiz zorluk derecelerini kolayca seçebilir ve izleyebilirsiniz.) Default (Varsayılan) seçerseniz kalp atış hızı sınırlarınızı değiştiremezsiniz. Eğer Free (Serbest) seçeneğini seçerseniz tüm sınırlar değiştirilebilir. Varsayılan kalp atış hızı bölgesi sınırları, maksimum kalp atış hızınıza göre hesaplanır.

Egzersiz Ekranları

Seanslar sırasında egzersiz ekranlarında hani bilgileri görmek istediğinizi seçin. Her spor profili için toplam sekiz farklı egzersiz görünümüne sahip olabilirsiniz. Her egzersiz görünümünde en fazla dört farklı veri alanı bulunabilir.

Düzenlemek için mevcut bir görünümde kalem simgesini tıklatın ya da yeni bir görünüm ekleyin. Yedi kategoriden görünümünüz için birden dörde kadar öğe seçebilirsiniz:

TIME (SAAT) ENVIRONMENT (ORTAM) BODY MEASUREMENT (VÜCUT ÖLÇÜMÜ) DISTANCE (MESAFE)
 • Time of day (Günün saati)
 • Duration (Süre)
 • Lap time (Tur süresi)
 • Automatic lap time (Otomatik tur süresi)
 • Last lap time (Son tur süresi)
 • Altitude (Rakım)
 • Ascent (Tırmanış)
 • Lap ascent (Tur tırmanış)
 • Automatic lap ascent (Otomatik tur tırmanış):
 • Descent (İniş)
 • Lap descent (Tur inişi)
 • Automatik lap descent (Otomatik tur iniş)
 • Lap VAM (Tur ortalama tırmanma hızı)
 • Inclinometer (Eğim ölçer)
 • Temperature (Sıcaklık)
 • Heart rate (Kalp atış hızı)
 • Average heart rate (Ortalama kalp atış hızı)
 • Lap HR average (Tur kalp atış hızı ortalama)
 • Automatic lap average heart rate (Otomatik tur ortalama kalp atış hızı)
 • Last lap average heart rate (Son tur ortalama kalp atış hızı)
 • Maximum heart rate (Maksimum kalp atış hızı)
 • Lap maximum heart rate (Tur maksimum kalp atış hızı)
 • Automatic lap maximum heart rate (Otomatik tur maksimum kalp atış hızı)
 • Last lap maximum heart rate (Son tur maksimum kalp atış hızı)
 • Calories (Kalori miktarı)
 • HR zone pointer (Kalp atış hızı bölgesi göstergesi)
 • Time in HR zones (Kalp atış hızı bölgelerindeki süre)
 • HR limits (Kalp atış hızı sınırları)
 • Distance (Mesafe)
 • Lap distance (Tur mesafesi)
 • Automatic lap distance (Otomatik tur mesafesi)
SPEED (HIZ) CADENCE (KADANS) POWER (GÜÇ)
 • Speed/pace (Hız/tempo)
 • Average speed/pace (Ortalama hız/tempo)
 • Lap average speed/pace (Tur ortalama hız/tempo)
 • Automatic lap average speed/pace (Otomatik tur ortalama hız/tempo)
 • Last lap average speed/pace (Son tur ortalama hız/tempo)
 • Maximum speed/pace (Maksimum hız/tempo)
 • Lap maximum speed/pace (Tur maksimum hız/tempo)
 • Automatic lap max speed/pace (Otomatik tur maksimum hız/tempo)
 • Last lap maximum speed/pace (Son tur maksimum hız/tempo)
 • Speed/pace zone pointer (Hız/tempo bölge göstergesi)
 • Distance in speed/pace zones (Hız/tempo bölgelerindeki mesafe)
 • Time in speed/pace zones (Hız/tempo bölgelerindeki süre)
 • Speed/pace limits (Hız/tempo sınırları):
 • Cadence (Kadans)
 • Average cadence (Ortalama kadans)
 • Lap average cadence (Tur ortalama kadansı)
 • Automatic lap average cadence (Otomatik tur ortalama kadansı)
 • Last lap average cadence (Son tur ortalama kadansı)
 • Maximum cadence (Maksimum kadans)
 • Lap maximum cadence (Tur maksimum kadansı)
 • Power (Güç)
 • Rolling average power (Güç kayıt sıklığı)
 • Average power (Ortalama güç)
 • Lap average power (Tur ortalama güç)
 • Automatic lap average power (Otomatik tur ortalama güç)
 • Last lap average power (Son tur ortalama güç)
 • Maximum power (Maksimum güç)
 • Lap maximum power (Tur maksimum güç)
 • Automatic lap maximum power (Otomatik tur maksimum güç)
 • Last lap maximum power (Son tur maksimum güç)
 • Power zone pointer (Güç bölge göstergesi)
 • Force max of revolution (Maks. devir gücü)
 • Left/right balance (Sol/sağ dengesi)
 • Average left/right balance (Ortalama sol/sağ dengesi)
 • Lap average left/right balance (Tur ortalama sol/sağ dengesi)
 • Automatic lap average left/right balance (Otomatik tur ortalama sol/sağ dengesi)
 • Last lap average left/right balance (Son tur ortalama sol/sağ dengesi)

 

Sport profile settings'deki (Spor profili ayarları) güç gösterimi seçiminize bağlı olarak güç aktarımı W (Watt), W/kg (Watt/kg) veya FTP % (işlevsel eşik gücü %'si) olarak gösterilir.

Spor profili ayarlarıyla işiniz bittiğinde kaydet düğmesine tıklayın. Ayarları M450'nize senkronize etmek için FlowSync'te senkronizasyona basın.