Buradasınız: Ayarlar > Spor Profili Ayarları

Spor Profili Ayarları

Spor profili ayarlarını, kendi egzersiz gereksinimlerinize en uygun biçimde ayarlayın. M450'de belirli spor profillerinin ayarlarını Settings > Sport profiles (Ayarlar > Spor profilleri) adımlarını izleyerek düzenleyebilirsiniz. Örneğin, farklı sporlarda GPS özelliğini  açabilir veya kapatabilirsiniz.

Flow web hizmetinde daha fazla sayıda özelleştirme seçeneği mevcuttur. Daha fazla bilgi için Flow'daki Spor Profilleri başlığına bakınız.

Varsayılan olarak egzersiz öncesi modda gösterilen altı spor profili bulunmaktadır: Flow web hizmetinde listenize yeni sporlar ekleyebilir ve bunları M450'nize senkronize edebilirsiniz. M450'de aynı anda en fazla 20 spor yer alabilir. Flow web hizmetindeki spor profilleri sayısı sınırlı değildir.

Varsayılan olarak Sport profiles'da (Spor profilleri) aşağıdakileri bulabilirsiniz:

 • Cycling (Bisiklet)
 • Road cycling (Yol bisikleti)
 • Indoor cycling (Salon bisikleti)
 • Mountain biking (Dağ bisikleti)
 • Other outdoor (Diğer açık hava sporu)
 • Other indoor (Diğer kapalı mekân sporu)

Eğer ilk egzersiz seansından önce spor profillerinizi Flow web hizmetinde düzenlediyseniz ve bunları M450'nize senkronize ettiyseniz, spor profili listesinde düzenlenen spor profilleri yer alacaktır.

Ayarlar

Spor profili ayarlarını görmek ya da değiştirmek için Settings > Sport profiles'ı (Ayarlar > Spor profilleri) seçin ve düzenlemek istediğiniz profili belirleyin. Egzersiz öncesi mod'da o sırada seçili olan profilin ayarlarına IŞIK düğmesine basıp basılı tutarak da ulaşabilirsiniz.

 • Training sounds (Egzersiz sesleri): Off (Kapalı), Soft (Düşük), Loud (Yüksek) ya da Very loud (Çok yüksek) seçin.
 • Heart rate settings (Kalp atış hızı ayarları): Heart rate view (Kalp atış hızı görünümü): Beats per minute (bpm) (Dakikadaki kalp atış hızı) ya da % of maximum (Maksimumun %'si) seçin. Check HR zone limits (HR bölgesi sınırlarını kontrol et): Her kalp atış hızı bölgesi için sınırları kontrol edin. HR visible to other device (HR diğer cihazlarca görülebilir): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçeneğini seçin. Eğer On (Açık) seçerseniz diğer uyumlu cihazlar (ör. spor ekipmanlar) kalp atış hızınızı algılayabilir.
 • Bike power settings (Bisiklet güç ayarları): Power view (Güç görünümü): Güç verilerinizin görüntülenme biçimini Watts (W), Watts/kg (W/kg) veya % of FTP (FTP yüzdesi) olarak ayarlayın. Power, rolling average (Güç, kayıt sıklığı): Kayıt sıklığını ayarlayın. 1, 3, 5, 10, 15, 30 veya 60 saniyeyi seçin. Set FTP value (FTP değeri ayarı): FTP (İşlevsel Eşik Gücü) değerinizi ayarlayın. Ayar aralığı 60 - 600 watt arasındadır. Check power zone limits (Güç bölgesi sınırları kontrolü): Güç bölgesi sınırlarınızı kontrol edin.

  Bisiklet güç ayarları yalnızca Kéo Power eşleştirilmişse görünür.

 • GPS recording (GPS kaydı): Off (Kapalı) ya da On (Açık) seçin.
 • Calibrate power sensor (Güç sensörü kalibrasyonu): Güç sensörü kalibrasyonu yalnızca egzersiz öncesi modundan spor profili ayarlarına erişirken ve sensörü eşleştirdiğinizde görünür. Kalibrasyon ile ilgili daha fazla bilgi için Polar LOOK Kéo Power Sensörü Bluetooth® Smart başlığına bakınız.
 • Bike settings (Bisiklet ayarları): Wheel size (Tekerlek boyutu):  Tekerlek boyutunu milimetre olarak girin. Daha fazla bilgi için Tekerlek boyutu ölçümü'ne bakınız. Crank length (Krank uzunluğu): Krank uzunluğunu milimetre olarak girin. Used sensors (Kullanılan sensörler): Bisiklet ile bağlantılandırdığınız tüm sensörleri gösterir.
 • Calibrate altitude (Rakımı kalibre et): Doğru rakımı belirle. Bulunduğunuz rakımı biliyorsanız her zaman rakımı manuel olarak kalibre edin.

  Rakım kalibrasyonu yalnızca egzersiz öncesi modundan veya egzersiz modundan spor profili ayarlarına erişilirken görünür.

 • Speed settings (Hız ayarları): Speed view (Hız gösterimi): km/h (saat başına kilometre) ya da min/km (kilometre başına dakika). Eğer İngiliz birimlerinin kullanılmasını seçtiyseniz mph (saatte mil) ya da min/mi (mil başına dakika) seçin. Check speed zone limits (Hız bölgesi sınırları kontrolü): Her bir hız bölgesi için sınırları kontrol edin.
 • Automatic pause sett. (Otomatik duraklatma ayarı): Automatic pause (Otomatik duraklatma): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçeneğini seçin. "Automatic pause" (Otomatik duraklatma) seçeneğini On (Açık) olarak seçerseniz hareket etmediğinizde oturumunuz otomatik olarak duraklar. Activation speed (Etkinleştirme hızı): kaydın duraklatılacağı hızı ayarlayın.
 • Automatic lap (Otomatik tur): Off (Kapalı), Lap distance (Tur mesafesi) ya da Lap duration (Tur süresi) seçin. Lap distance'ı (Tur mesafesi) seçerseniz, bir tur için kat edilmesi gereken mesafeyi belirleyin. Lap duration'ı (Tur süresi) seçerseniz, her turun süresini belirleyin.

Otomatik duraklatma veya mesafeye dayalı otomatik tur özelliğini kullanmak için GPS işlevinin açık veya Polar Hız Sensörü Bluetooth® Smart'ın kullanımda olması gerekir.