Buradasınız: Önemli Bilgiler > Yönetmelik bilgileri

Yönetmelik bilgileri

Bu ürün, 2014/53/EU ve 2011/65/EU yönergelerine uygundur. İlgili Uygunluk Bildirimi www.polar.com/en/regulatory_information adresinde mevcuttur.

Bu üzeri çarpı ile işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti, Polar ürünlerinin elektronik cihazlar olduğunu ve Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar (AEEE) ile ilgili 2012/19/EU Yönergesi'nin kapsamında olduğunu ve ürünlerde kullanılan pil ve akümülatörlerin Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin piller ve akümülatörler ile atık piller ve akümülatörler ile ilgili 6 Eylül 2006 tarihli 2006/66/EC Yönergesi'nin kapsamında olduğunu belirtir. Bu ürünler ve Polar ürünlerinin içindeki piller/akümülatörler bu nedenle AB ülkelerinde ayrı olarak elden çıkarılmalıdır. Polar ayrıca Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde atıkların çevre ve insan sağlığına etkilerini en aza indirmek için yerel atık imhası yönetmeliklerine uyulmasını ve mümkün olduğunda ürünler için elektronik cihazların ayrı toplanmasını ve piller ve akümülatörler için pillerin ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını teşvik eder.

M450'ye özel yönetmelik bilgilerini görmek için Settings > General settings > About your product (Ayarlar > Genel ayarlar > Ürün hakkında) adımlarını izleyin.

Yönetmeliklerle ilgili olarak cihazın üstüne basılmış olan işaretler kasanın arkasında, arka kapağın altındadır. Arka kapağın çıkarılması ile ilgili talimatlar için Değiştirilebilir kapak başlığına bakınız.

Yönetmeliklerle ilgili bilgilere www.polar.com/support adresinden erişebilirsiniz.