Buradasınız: Ayarlar > Hızlı Menü

Hızlı Menü'ye girin.

Egzersiz öncesi modunda, seçili spor profilinin ayarlarına erişmek için IŞIK düğmesini basılı tutun:

 • Training sounds (Egzersiz sesleri): Off (Kapalı), Soft (Düşük), Loud (Yüksek) ya da Very loud (Çok yüksek) seçin.
 • Heart rate settings (Kalp atış hızı ayarları): Heart rate view (Kalp atış hızı görünümü): Beats per minute (bpm) (Dakikadaki kalp atış hızı) ya da % of maximum (Maksimumun %'si) seçin. Check HR zone limits (HR bölgesi sınırlarını kontrol et): Her kalp atış hızı bölgesi için sınırları kontrol edin. HR visible to other device (HR diğer cihazlarca görülebilir): On (Açık) ya da Off (Kapalı) olarak seçin. Eğer On (Açık) seçerseniz diğer uyumlu cihazlar (ör. spor ekipmanlar) kalp atış hızınızı algılayabilir.
 • GPS recording (GPS kaydı): Off (Kapalı) ya da On (Açık) seçin.
 • Bike settings (Bisiklet ayarları): Used sensors (Kullanılan sensörler): Bisiklet ile bağlantılandırdığınız tüm sensörleri gösterir.
 • Calibrate altitude (Rakımı kalibre et): Doğru rakımı belirler. Bulunduğunuz rakımı biliyorsanız her zaman rakımı manuel olarak kalibre edin.
 • Speed settings (Hız ayarları): Speed view (Hız gösterimi): Km/h (saat başına kilometre) ya da min/km (kilometre başına dakika) seçeneğini seçin. Eğer İngiliz birimlerinin kullanılmasını seçtiyseniz mph (saatte mil) ya da min/mi (mil başına dakika) seçin. Check speed zone limits (Hız bölgesi sınırları kontrolü): Her bir hız bölgesi için sınırları kontrol edin.
 • Automatic pause sett. (Otomatik duraklatma ayarı): Automatic pause (Otomatik duraklatma): On (Açık) ya da Off (Kapalı) olarak seçin. "Automatic pause"u (Otomatik duraklatma) On (Açık) olarak seçerseniz hareket etmediğinizde oturumunuz otomatik olarak duraklatılır. Activation speed (Etkinleştirme hızı): kaydın duraklatılacağı hızı ayarlayın.
 • Automatic lap (Otomatik tur): Off (Kapalı), Lap distance (Tur mesafesi) ya da Lap duration (Tur süresi) seçin. Lap distance'ı (Tur mesafesi) seçerseniz, bir tur için kat edilmesi gereken mesafeyi girin. Lap duration'ı (Tur süresi) seçerseniz, her turun süresini ayarlayın.

Egzersiz görünümünde Quick menu'ye (Hızlı menü) girmek için IŞIK düğmesini basılı tutun. Şunlar yer alır:

 • Lock buttons (Tuşları kilitle): Tuşları kilitlemek için BAŞLAT'a basın. Kilidi açmak için IŞIK düğmesini basılı tutun.
 • Set front light on (Ön ışık açık) veya off (kapalı).
 • Set backlight on (Arka ışık açık) veya off (kapalı).
 • Calibrate power sensor (Güç sensörü kalibrasyonu): Güç sensörü kalibrasyonu yalnızca egzersiz öncesi modundan spor profili ayarlarına erişirken ve sensörü eşleştirdiğinizde görünür. Kalibrasyon ile ilgili daha fazla bilgi için Polar LOOK Kéo Power Sensörü Bluetooth® Smart başlığına bakınız.
 • Calibrate altitude (Rakımı kalibre et): Doğru rakımı belirler. Bulunduğunuz rakımı biliyorsanız her zaman rakımı manuel olarak kalibre edin.
 • Interval Timer (Aralık Sayacı): Aralıklı egzersiz seanslarınızda çalışma ve dinlenme aşamalarını tam olarak zamanlamak için süre ve/veya mesafe esaslı aralık zamanlayıcılar oluşturun.
 • Current location info* (Geçerli konum bilgisi): Geçerli konum ve görülebilir uyduların sayısı.
 • Set location guide on* (Konum Kılavuzunu Aç) seçeneğini seçin ve BAŞLAT'a basın. Location guide arrow view set on (Konum kılavuzu ok görünümü açık olarak ayarlandı) görüntülenir ve M450 Back to Start (Başlangıca Geri Dön) görünümüne girer.

  *Bu seçenek yalnızca spor profili için GPS açık olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.

Duraklama modunda Quick menu'ye (Hızlı menü) girmek için IŞIK düğmesini basılı tutun. Şunlar görüntülenir:

 • Lock buttons (Tuşları kilitle): Tuşları kilitlemek için BAŞLAT'a basın. Kilidi açmak için IŞIK düğmesini basılı tutun.
 • Set front light (Ön ışık ayarı) on (açık) veya off (kapalı).
 • Training sounds (Egzersiz sesleri): Off (Kapalı), Soft (Düşük), Loud (Yüksek) ya da Very loud (Çok yüksek) seçin.
 • Heart rate settings (Kalp atış hızı ayarları): Heart rate view (Kalp atış hızı görünümü): Beats per minute (bpm) (Dakikadaki kalp atış hızı) ya da % of maximum (Maksimumun %'si) seçin. Check HR zone limits (HR bölgesi sınırlarını kontrol et): Her kalp atış hızı bölgesi için sınırları kontrol edin. HR visible to other device (HR diğer cihazlarca görülebilir): On (Açık) ya da Off (Kapalı) olarak seçin. Eğer On (Açık) seçerseniz diğer uyumlu cihazlar (ör. spor ekipmanlar) kalp atış hızınızı algılayabilir.
 • Bike power settings (Bisiklet güç ayarları): Power view (Güç görünümü): Güç verilerinizin görüntülenme biçimini Watts (W), Watts/kg (W/kg) veya % of FTP (FTP yüzdesi) olarak ayarlayın. Power, rolling average (Güç, kayıt sıklığı): Kayıt sıklığını ayarlayın. 1, 3, 5, 10, 15, 30 veya 60 saniyeyi seçin. Set FTP value (FTP değeri ayarı): FTP (İşlevsel Eşik Gücü) değerinizi ayarlayın. Ayar aralığı 60 - 600 watt arasındadır. Check power zone limits (Güç bölgesi sınırları kontrolü): Güç bölgesi sınırlarınızı kontrol edin.
 • GPS recording (GPS kaydı): Off (Kapalı) ya da On (Açık) seçin.
 • Calibrate power sensor (Güç sensörü kalibrasyonu): Güç sensörü kalibrasyonu yalnızca egzersiz öncesi modundan spor profili ayarlarına erişirken ve sensörü eşleştirdiğinizde görünür. Kalibrasyon ile ilgili daha fazla bilgi için Polar LOOK Kéo Power Sensörü Bluetooth® Smart başlığına bakınız.
 • Bike settings (Bisiklet ayarları): Used sensors (Kullanılan sensörler): Bisiklet ile bağlantılandırdığınız tüm sensörleri gösterir.
 • Calibrate altitude (Rakımı kalibre et): Doğru rakımı belirle. Bulunduğunuz rakımı biliyorsanız her zaman rakımı manuel olarak kalibre edin.
 • Speed settings (Hız ayarları): Speed view (Hız gösterimi): Km/h (saat başına kilometre) ya da min/km (kilometre başına dakika) seçeneğini seçin. Eğer İngiliz birimlerinin kullanılmasını seçtiyseniz mph (saatte mil) ya da min/mi (mil başına dakika) seçin. Check speed zone limits (Hız bölgesi sınırları kontrolü): Her bir hız bölgesi için sınırları kontrol edin.
 • Automatic pause sett. (Otomatik duraklatma ayarı): Automatic pause (Otomatik duraklatma): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçin. "Automatic pause"u (Otomatik duraklatma) On (Açık) olarak seçerseniz hareket etmediğinizde oturumunuz otomatik olarak duraklatılır. Activation speed (Etkinleştirme hızı): kaydın duraklatılacağı hızı ayarlayın.
 • Automatic lap (Otomatik tur): Off (Kapalı), Lap distance (Tur mesafesi) ya da Lap duration (Tur süresi) seçin. Lap distance'ı (Tur mesafesi) seçerseniz, bir tur için kat edilmesi gereken mesafeyi girin. Lap duration'ı (Tur süresi) seçerseniz, her turun süresini ayarlayın.

Otomatik duraklatma veya mesafeye dayalı otomatik tur özelliğini kullanmak için GPS işlevinin açık veya Polar Hız Sensörü Bluetooth® Smart'ın kullanımda olması gerekir.