Buradasınız: Ayarlar > Genel Ayarlar

Genel Ayarlar

Genel ayarlarınızı görüntülemek ve düzenlemek için Settings > General settings'e (Ayarlar > Genel ayarlar) gidin.

General settings'de (Genel ayarlar) aşağıdakileri bulabilirsiniz:

 • Pair and sync (Eşleştirme ve senkronizasyon)
 • Front light settings (Ön ışık ayarları)
 • Flight mode (Uçuş modu)
 • Time (Saat)
 • Date (Tarih)
 • Week's starting day (Haftanın başlama günü)
 • Button sounds (Tuş sesleri)
 • Button lock (Tuş kilidi)
 • Units (Birimler)
 • Language (Dil)
 • About your product (Ürün hakkında)

Pair and sync (Eşleştirme ve senkronizasyon)

 • Pair and sync mobile device (Mobil cihazı eşleştir ve senkronize et): Mobil cihazlarınızı M450'niz ile eşleştirir.
 • Pair other device (Başka cihaz eşleştir): M450 ile kalp atış hızı sensörlerini ve bisiklet sensörlerini eşleştirir.
 • Paired devices (Eşleştirilmiş cihazlar): M450'niz ile eşleştirilmiş tüm aygıtları görebilirsiniz.
 • Sync Data (Veri Senkronizasyonu): Flow uygulaması ile verilerinizi senkronize eder. Sync data (Veri senkronizasyonu), M450'nizi bir mobil cihazla eşleştirdikten sonra görünür.

Front Light Settings (Ön ışık ayarları)

 • Front light (Ön ışık): Manuel front light (Manuel ön ışık) veya Automatic front light (Otomatik ön ışık) seçeneğini seçin
  • Manual front light (Manuel ön ışık): Ön ışığı hızlı menüden manuel olarak yönetmenizi sağlar.
  • Automatic front light (Otomatik ön ışık): M450, ışık koşullarına göre ön ışığı açar ve kapatır.
 • Activation level (Etkinleştirme seviyesi): Dark (Karanlık), Dusk (Yarı karanlık) veya Light (Aydınlık) seçeneğini seçin.
 • Blink rate (Yanıp sönme hızı): Blinking off (Yanıp sönme kapalı), Slow (Yavaş), Fast (Hızlı) veya Very fast (Çok hızlı) seçeneğini seçin.

Flight Mode (Uçuş Modu)

On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçeneğini seçin

Uçak modu, cihazın tüm kablosuz iletişimini kapatır. Bluetooth® Smart devre dışı olduğundan egzersiz yardımcınızı egzersiz seanslarınızda Bluetooth® Smart sensörleri ile birlikte kullanamazsınız ve Polar Flow mobil uygulaması ile veri senkronizasyonu yapamazsınız.

Time (Saat)

Saat biçimini ayarlayın: 24 h (24 saat) ya da 12 h (12 saat). Daha sonra saati ayarlayın.

Date (Tarih)

Tarihi ayarlayın. Aynı zamanda Date format'ı (Tarih biçimi) ayarlayın. mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy (aa/gg/yyyy, gg/aa/yyyy, yyyy/aa/gg, gg-aa-yyyy, yyyy-aa-gg, gg.aa.yyyy) ya da yyyy.mm.dd (yyyy.aa.gg) seçebilirsiniz.

Week's Starting Day (Haftanın Başlama Günü)

Her haftanın başlama gününü seçin. Monday, Saturday (Pazartesi, Cumartesi) ya da Sunday (Pazar) seçin.

Button Sounds (Tuş Sesleri)

Tuş seslerini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayın.

Bu seçim egzersiz seslerini değiştirmez. Egzersiz sesleri, spor profili ayarlarında değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için: Spor Profili Ayarları.

Button lock (Tuş kilidi)

Manual lock (Manuel kilit) veya Automatic lock (Otomatik kilit) seçeneğini seçin. Manual lock (Manuel kilit) seçiliyken, Hızlı menü'den tuşları elle kilitleyebilirsiniz. Automatic Lock'ta (Otomatik Kilit) düğme kilidi 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Units (Birimler)

Metrik (kg, cm) ya da İngiliz ölçü birimini (lb, ft) seçin. Kilo, boy, mesafe ve hız ölçümlerinde kullanılacak birimleri belirleyin.

Language (Dil)

Bu dillerden birini seçebilirsiniz: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi ya da Svenska. M450'nizin dilini belirleyin.

About Your Product (Ürün Hakkında)

M450'nizin aygıt kimliğini, cihaz yazılımıını, HW modelini ve A-GPS son kullanım tarihini buradan öğrenebilirsiniz.