Vi ste tukaj: Začetek > Združljivi senzorji > Senzor moči Polar LOOK Kéo Power s tehnologijo Bluetooth® Smart

Senzor moči Polar LOOK Kéo Power s tehnologijo Bluetooth® Smart

S senzorjem Polar LOOK Kéo Power lahko resnično razvijete svojo kolesarsko zmogljivost in tehniko. Sistem, ki je popoln za ambiciozne kolesarje, uporablja pametno tehnologijo Bluetooth® Smart in je zelo gospodaren.

 • Meri vašo izhodno moč (v vatih) in silo (v newtonih).
 • Preprosta nastavitev in menjava med kolesi.
 • Naprava M450 prikazuje izhodno moč v vatih, W/kg ali % od FTP (funkcionalna mejna moč).
 • Naprava M450 prikazuje razmerje moči med levo/desno nogo ter trenutno, povprečno in največjo kadenco.

Komplet Kéo Power Bluetooth® Smart sestavljajo dve pedali in dva oddajnika moči.

Kéo Power Essential Bluetooth® Smart je gospodarna izbira za osnovne meritve moči. Meri vašo izhodno moč in silo na levem pedalu ter prikazuje skupno moč/silo tako, da meritve pomnoži z dve. Komplet sestavljajo dve pedali in en oddajnik moči.

Združevanje senzorja Kéo Power z napravo M450

Pred združevanjem senzorja Kéo Power se prepričajte, da ste ga pravilno namestili. Za več informacij o namestitvi pedal in oddajnikov glejte uporabniški priročnik senzorja Polar LOOK Kéo Power, ki je priložen kompletu, ali pa si oglejte videoposnetek z navodili.

Če imate na voljo dva oddajnika moči, morate najprej z napravo združiti enega, nato še drugega. Po združevanju prvega oddajnika lahko nemudoma združite še drugega. Da boste na seznamu poiskali ustrezne oddajnike, preverite ID-številko na hrbtni strani oddajnikov.

Obstajata dva načina za združevanje senzorja Keó Power z napravo M450:

 1. Pojdite v meni General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo napravo) in pritisnite START.
 2. Ročici pedal zavrtite, da se oddajnika aktivirata. Naprava M450 prične iskati senzor Kéo Power.
 3. Ko naprava najde senzor, se prikaže Polar PWR xxxxxxxx.
 4. Pritisnite možnost START in prikaže se možnost Pairing (Združevanje).
 5. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing completed (Združevanje je zaključeno).
 6. Prikaže se sporočilo Sensor linked to: (Senzor je povezan z:). Izberite možnost Bike 1 (Kolo 1), Bike 2 (Kolo 2) ali Bike 3 (Kolo 3). Izbiro potrdite z možnostjo START. Prikaže se sporočilo Do you have another pedal to pair? (Ali želite združiti še drugo pedalo?). Če imate dva oddajnika, izberite možnost Yes (Da), da družite še drugega.
 7. Set crank length (Nastavi dolžino ročice pedala): Nastavite dolžino ročice pedala v milimetrih.

  Prvi senzor za kolo, ki ga boste združili, bo samodejno povezan z možnostjo Bike 1 (Kolo 1).

ali

 1. V časovnem pogledu pritisnite možnost START, da prikažete način pred vadbo.
 2. Ročici pedal zavrtite, da se oddajnika aktivirata.
 3. Prikaže se ID-številka naprave Pair Polar PWR xxxxxxxx (Združi Polar PWR xxxxxxxx). Izberite možnost Yes (Da).
 4. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing completed (Združevanje je zaključeno).
 5. Prikaže se sporočilo Sensor linked to: (Senzor je povezan z:). Izberite možnost Bike 1 (Kolo 1), Bike 2 (Kolo 2) ali Bike 3 (Kolo 3). Izbiro potrdite z možnostjo START. Prikaže se sporočilo Do you have another pedal to pair? (Ali želite združiti še drugo pedalo?). Če imate dva oddajnika, izberite možnost Yes (Da), da družite še drugega.
 6. Set crank length (Nastavi dolžino ročice pedala): Nastavite dolžino ročice pedala v milimetrih.

 

Nastavitve moči na napravi M450

Nastavitve moči prilagodite tako, da bodo najbolje ustrezale vašim potrebam glede vadbe. Nastavitve moči urejajte v Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športni profili). Izberite profil, ki ga želite urejati, nato pa izberite možnost Bike power settings (Nastavitve moči kolesa).

V možnosti Bike power settings (Nastavitve moči menija) so na voljo:

 • Power view (Prikaz moči): Izberete lahko med možnostmi vati (W), vati/kg (W/kg) ali % od FTP.
 • Power, rolling average (Moč, povprečje vrtenja): Nastavite pogostost beleženja. Izbirajte med možnostmi 1, 3, 5, 10, 15, 30 ali 60 sekund.
 • Set FTP value (Nastavi vrednost FTP): Nastavite svojo vrednost FTP. Nastavitveno območje je med 60 in 600 vati.
 • Check power zone limits (Preveri omejitve območja moči): Preverite omejitve območja moči.

Umerjanje senzorja Kéo Power

Pred začetkom vadbe umerite senzor Kéo Power. Sistem Polar LOOK Kéo Power se samodejno umeri vselej, ko se oddajniki aktivirajo in ko najde napravo M450. Umerjanje traja nekaj minut.

Na natančnost umerjanja vpliva tudi temperatura okolice vadbe. Če npr. nameravate vaditi na prostem, kolo premaknite na prosto pol ure pred umerjanjem. Tako bo temperatura vašega kolesa približno enaka temperaturi okolice, v kateri izvajate vadbo.

Umerjanje senzorja Kéo Power:

 1. Oddajnike aktivirajte tako, da zavrtite ročice pedal in za začetek umerjanja na napravi M450 izberite način pred vadbo.
 2. Dokler se umerjanje ne zaključi, naj bo kolo v stoječem položaju in ročice pedal v ustreznem položaju.

Preverjanje ustreznosti umerjanja:

 • Med umerjanjem ne obremenjujte pedal.
 • Ne prekinite umerjanja.

Po koncu umerjanja na oddajnikih utripa zelena dioda LED in lahko pričnete z vadbo.