Vi ste tukaj: Pomembne informacije > Baterije

Baterije

Naprava Polar M450 ima notranjo, polnilno baterijo. Polnilne baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Baterijo lahko napolnite in izpraznite več kot 300-krat, preden se opazi zmanjšanje njene zmogljivosti. Število ciklov polnjenja je odvisno tudi od pogojev uporabe in delovanja.

Podjetje Polar spodbuja zmanjševanje možnih učinkov odpadkov na okolje in človeško zdravje z upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je mogoče, z ločenim zbiranjem elektronskih naprav po izteku življenjske dobe naprave. Tega izdelka ne odlagajte med ostale komunalne odpadke.

Polarjev senzor srčnega utripa H7 ima baterijo, ki jo lahko uporabnik zamenja sam. Če želite sami zamenjati baterijo, natančno sledite navodilom v poglavju Zamenjava baterije senzorja srčnega utripa.

Baterije shranjujte zunaj dosega otrok. V primeru zaužitja takoj obiščite zdravnika. Baterije je treba ustrezno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Zamenjava baterije senzorja srčnega utripa

Da bi sami zamenjali baterijo senzorja srčnega utripa, natančno sledite spodnjim navodilom:

Pri zamenjavi baterije pazite, da tesnilni obroček ostane nepoškodovan. V nasprotnem primeru ga zamenjajte z novim. Komplete tesnilnih obročkov/baterij lahko kupite pri dobro založenih Polarjevih trgovcih in pooblaščenih Polarjevih servisih. V ZDA in Kanadi so tesnilni obročki na voljo le v pooblaščenih Polarjevih servisnih centrih. V ZDA so kompleti tesnilnih obročkov/baterij na voljo tudi prek spletnega mestawww.polar.com/us-en.

Pri rokovanju z novo, povsem napolnjeno baterijo se izogibajte tesnemu stiku, tj. hrati na obeh straneh, s kovino ali orodji, ki prevajajo elektriko, kot je pinceta. To lahko vodi do kratkega stika baterije, zaradi česar se bo hitreje izpraznila. Kratek stik običajno ne poškoduje baterije, vendar pa lahko zmanjša njeno zmogljivost in skrajša njeno življenjsko dobo.

  1. S kovancem odstranite pokrov za baterijo tako, da ga zavrtite v levo in ga ODPRETE.
  2. Vstavite baterijo (CR 2025) v prostor pod pokrovom, tako da je pozitivna (+) stran obrnjena proti pokrovu. Za zagotavljanje vodoodpornosti se prepričajte, da je tesnilni obroček v utoru.
  3. Pokrov znova potisnite v priključek.
  4. S kovancem pokrov zavrtite v desno, da ga ZAPRETE.

Če obstoječo baterijo nadomestito z napačno vrsto baterije, obstaja nevarnost eksplozije.