Jesteś tutaj: Wprowadzenie > Łączenie sensorów z M450

Łączenie sensorów z M450

Zanim zaczniesz korzystać z nadajnika na klatkę piersiową Bluetooth Smart ® lub urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu) podczas treningu, musisz przeprowadzić łączenie tego produktu z M450. Proces ten trwa zaledwie kilka sekund i zapewnia, że M450 otrzyma sygnały wyłącznie z Twoich sensorów i urządzeń, a trenowanie w grupie będzie wolne od zakłóceń. Przed zawodami lub wyścigiem upewnij się, że przeprowadziłeś w domu proces łączenia, aby zapobiec powstawaniu zakłóceń spowodowanych przesyłaniem danych.

Łączenie kompatybilnych sensorów Bluetooth Smart ® z M450

Więcej informacji na temat łączenia z poszczególnymi sensorami znajduje się w części Kompatybilne sensory.

Łączenie urządzenia mobilnego z M450

Zanim przeprowadzisz proces łączenia z urządzeniem mobilnym, utwórz konto Polar, jeśli jeszcze go nie posiadasz, i pobierz aplikację Flow ze sklepu App Store lub Google Play. Upewnij się również, że oprogramowanie FlowSync zostało pobrane ze strony flow.polar.com/start i zainstalowane na komputerze, a także czy M450 został zarejestrowany w serwisie internetowym Flow.

Przed próbą łączenia upewnij się, że funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim urządzeniu.

Aby przeprowadzić łączenie z urządzeniem mobilnym:

 1. Używając M450, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z urządzeniem mobilnym i naciśnij przycisk START.
 2. Po znalezieniu urządzenia w M450 zostanie wyświetlony komunikat z jego numerem identyfikacyjnym, np. Polar mobile xxxxxxxx.
 3. Naciśnij START. Pojawi się komunikat Łączenie z urządzeniem, a następnie Łączenie z aplikacją.
 4. W urządzeniu mobilnym zaakceptuj prośbę połączenia przez Bluetooth i wpisz kod PIN pokazany na M450.
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

lub

 1. Uruchom aplikację Flow na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą swojego konta Polar.
 2. Zaczekaj, aż na urządzeniu mobilnym wyświetlony zostanie ekran łączenia (komunikat Szukanie Polar M450).
 3. W trybie wyświetlania czasu na M450 naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ.
 4. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem, a następnie Łączenie z aplikacją.
 5. W urządzeniu mobilnym zaakceptuj prośbę połączenia przez Bluetooth i wpisz kod PIN pokazany na M450.
 6. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

Usuwanie połączeń

Aby usunąć połączony sensor lub urządzenie mobilne:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Połączone urządzenia i naciśnij przycisk START.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z listy i naciśnij przycisk START.
 3. Pojawi się komunikat Usunąć połączenie?. Wybierz Tak i naciśnij przycisk START.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Usunięto połączenie.