Je bent hier: Aan de slag > Compatibele sensoren > Polar H7 hartslagsensor Bluetooth® Smart

Polar H7 hartslagsensor Bluetooth® Smart

De Polar hartslagsensor bestaat uit een comfortabele band en een zender. Hij meet nauwkeurig je hartslag en zendt de gegevens direct naar de M450.

Hartslaggegevens geven je inzicht in je fysieke conditie en hoe je lichaam reageert op training. Hoewel er vele subjectieve aanwijzingen zijn voor de wijze waarop je lichaam zich tijdens training gedraagt (inspanning, ademhalingssnelheid, fysieke gevoelens), is er geen enkele zo betrouwbaar als de hartslag. Deze is objectief en wordt zowel door interne als externe factoren beïnvloed, hetgeen betekent dat je een betrouwbare maat hebt van je lichamelijke gesteldheid.

Hartslagsensor koppelen met M450

Doe je hartslagsensor om zoals in Hartslagsensor dragen is beschreven. Een hartslagsensor kan op twee manieren aan je M450 worden gekoppeld:

  1. Ga naar Algemene instellingen > Koppelen en synchr. > Ander apparaat koppelen en druk op START.
  2. De M450 start het zoeken naar je hartslagsensor.
  3. Als de hartslagsensor gevonden is, verschijnt de apparaat-ID, bijvoorbeeld Polar H7 xxxxxxxx. Kies de hartslagsensor die je wilt koppelen.
  4. Druk op START, Bezig met koppelen verschijnt.
  5. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.

of

  1. Druk in de tijdweergave op START om naar de pre-trainingsmodus te gaan.
  2. Raak je sensor aan met de M450 om te koppelenwordt weergegeven, houd je hartslagsensor tegen de M450 en wacht totdat deze gevonden is.
  3. De M450 noemt de gevonden hartslagsensoren. De apparaat-ID, bijvoorbeeld Polar H7 xxxxxxxx, wordt weergegeven. Kies de hartslagsensor die je wilt koppelen en kies Ja.
  4. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.