Je bent hier: Functies > Smart Coaching > Orthostatische test

Orthostatische test

De orthostatische test is een algemeen gebruikt hulpmiddel voor het volgen van de balans tussen training en herstel. Hij is gebaseerd op wijzigingen ten gevolge van training in de functie van je autonome zenuwstelsel. De resultaten van de orthostatische test worden beïnvloed door verschillende externe factoren, zoals stress, slaap, sluimerende ziekte, omgevingswisselingen (temperatuur, hoogte), enz. Evaluatie op de langere termijn helpt je je training te optimaliseren en overtraining te voorkomen.

De orthostatische test is gebaseerd op de meting van hartslag en hartslagvariatie. Wijzigingen in de hartslag en de hartslagvariatie weerspiegelen de wijzigingen in de autonome regeling van het cardiovasculaire systeem. Tijdens de test worden de HFrust, HFstaand en de HFpiek gemeten. De tijdens een orthostatische test gemeten hartslag en hartslagvariatie zijn goede indicatoren van verstoringen in het autonome zenuwstelsel, bijvoorbeeld overtraining. Hartslagreacties op vermoeidheid en overtraining zijn echter individueel en eisen evaluatie op de langere termijn.

Vóór de test

Als je de test voor het eerst uitvoert, moeten er gedurende twee weken zes basislijntests worden uitgevoerd om je persoonlijke basislijnwaarde te bepalen. Deze basislijnmetingen moeten tijdens gewone basistrainingsweken worden gedaan, niet tijdens zware trainingsweken. De basislijnmetingen moeten zowel na trainingsdagen als na hersteldagen tests omvatten.

Na de basislijnregistratie moet je de test 2 tot 3 keer per week blijven uitvoeren. Voer wekelijks een test uit in de ochtend na een hersteldag en na een zware trainingsdag (of na een reeks zware trainingsdagen). Eventueel kun je een derde test uitvoeren na een normale trainingsdag. De test biedt mogelijk geen betrouwbare informatie tijdens aftrainen of tijdens een periode waarin zeer onregelmatig wordt getraind. Als je de training veertien dagen of langer onderbreekt, verdient het aanbeveling om je gemiddelden van de lange termijn te resetten en de basislijntest opnieuw uit te voeren.

Voor de meest betrouwbare resultaten moet de test altijd worden uitgevoerd in normale en vergelijkbare omstandigheden. Het is raadzaam de test 's ochtends voor het ontbijt te doen. De volgende basisvoorwaarden zijn van toepassing:

  • Doe de hartslagsensor om.

  • Zorg ervoor dat je ontspannen en kalm bent.
  • Je kunt in een ontspannen houding zitten of op bed liggen. De positie moet altijd hetzelfde zijn als je de test uitvoert.

  • Je kunt de test overal uitvoeren – thuis, op kantoor of op een fitnessclub – zolang de omgeving maar rustig is. Zorg ervoor dat er geen storende geluiden zijn (bijvoorbeeld tv, radio of telefoon) en dat er geen mensen tegen je praten.

  • Eet, drink en rook niet gedurende 2-3 uur voor de test.

  • Het is raadzaam om de test geregeld en op dezelfde tijd van de dag uit te voeren, bij voorkeur 's ochtends na het opstaan, om vergelijkbare testresultaten te verkrijgen.

De test uitvoeren

Kies Tests > Orthostatische test > Ontspan en start de test. Hartslag zoeken verschijnt. Als de hartslag gevonden is verschijnt Ga liggen en ontspan jezelf op het display.

  • Je hartslaggrafiek wordt op het display weergegeven. Beweeg niet tijdens dit eerste deel van de test, dat 3 minuten duurt.
  • Na 3 minuten piept de M450 en verschijnt Sta op. Sta op en blijf 3 minuten stil staan.
  • Na 3 minuten piept de M450 nogmaals en is de test afgelopen.
  • Je kunt de test op elk moment onderbreken door op TERUG te drukken. Test geannuleerd verschijnt.

Als de M450 je hartslagsignaal niet kan ontvangen, verschijnt de melding Test mislukt. Controleer in dat geval of de elektroden van de hartslagsensor vochtig zijn en of de textiele band strak genoeg zit.

Testresultaten

Als resultaat zie je de waarden van je HFrust, HFstaand en HFpiek, vergeleken met het gemiddelde van je eerdere resultaten.

Je laatste testresultaat verschijnt in Tests > Orthostatische test > Laatste resultaat. Alleen het resultaat van je meest recent uitgevoerde test wordt weergegeven.

In de Flow webservice kun je je testresultaten op de lange termijn volgen. Ga naar de Flow webservice voor een visuele analyse van de resultaten van je orthostatische test en kies de test in je dagboek om de details ervan te bekijken.