Je bent hier: Instellingen > Algemene instellingen

Algemene instellingen

Ga naar Instellingen > Algemene instellingen om je algemene instellingen te bekijken en te bewerken.

In Algemene instellingen vind je:

 • Koppelen en synchroniseren
 • Instellingen led-lampje
 • Vliegmodus
 • Tijd
 • Datum
 • Eerste dag van de week
 • Knopgeluiden
 • Knopvergrendeling
 • Eenheden
 • Taal
 • Info over je product

Koppelen en synchroniseren

 • Mobiel apparaat koppelen en synchroniseren. Mobiele apparaten aan je M450 koppelen.
 • Ander apparaat koppelen. Hartslag- en fietssensoren koppelen aan je M450.
 • Gekoppelde apparaten: Alle apparaten bekijken die je aan je M450 gekoppeld hebt.
 • Gegevens synchroniseren: Gegevens synchroniseren met de Flow app. Gegevens synchroniseren wordt zichtbaar nadat je de M450 aan een mobiel apparaat hebt gekoppeld.

Instellingen led-lampje

 • Led-lampje: Kies Handmatig led-lampje of Automatisch led-lampje.
  • Handmatig led-lampje: Beheer het led-lampje handmatig vanaf het Snelmenu.
  • Automatisch led-lampje: De M450 schakelt het led-lampje in en uit aan de hand van de lichtomstandigheden.
 • Activeringsniveau: Kies Donker, Schemering of Licht.
 • Knippersnelheid. Kies Knipperen uit, Langzaam, Snel of Zeer snel.

Vliegmodus

Kies Aan of Uit

De vliegmodus breekt alle draadloze communicatie vanaf het apparaat af. Je kunt deze niet gebruiken bij trainingssessies met Bluetooth® Smart-sensoren en bij het synchroniseren van je gegevens naar de mobiele app Polar Flow omdat Bluetooth® Smart uitgeschakeld is.

Tijd

Tijdnotatie instellen: 24 u of 12 u. Stel daarna de tijd in.

Datum

Stel de datum in. Stel ook de Datumnotatie in; je kunt kiezen tussen mm/dd/jjjj, dd/mm/jjjj, jjjj/mm/dd, dd-mm-jjjj, jjjj-mm-dd, dd.mm.jjjj en jjjj.mm.dd.

Eerste dag van de week

Kies de eerste dag van de week. Kies Maandag, Zaterdag of Zondag.

Knopgeluiden

De knopgeluiden Inschakelen of Uitschakelen.

Deze selectie wijzigt de trainingsgeluiden niet. Trainingsgeluiden worden gewijzigd in de sportprofielinstellingen. Zie Sportprofielinstellingen voor meer informatie.

Knopvergrendeling

Kies Handmatige vergrendeling of Automatische vergrendeling. In Handmatige vergrendeling kun je de knoppen handmatig vergrendelen vanuit het Snelmenu. In Automatische vergrendeling wordt de vergrendeling automatisch ingeschakeld na 60 seconden.

Eenheden

Kies metrische (kg, cm) of Engelse (lb, ft) eenheden. Stel de eenheden in voor het meten van gewicht, lengte, afstand en snelheid.

Taal

Kies: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi of Svenska. Stel de taal in voor je M450.

Info over je product

Controleer de apparaat-ID van je M450, alsmede de firmwareversie, het hardwaremodel en de vervaldatum van A-GPS.