Je bent hier: Training > Functies tijdens training

Functies tijdens training

Ronde vastleggen

Druk op START om een ronde te registreren. Ronden kunnen ook automatisch worden vastgelegd. Stel in sportprofielinstellingen Automatische ronde in op Rondeafstand of Rondeduur. Stel de afstand in waarna elke ronde wordt vastgelegd, als je Rondeafstand kiest. Stel de duur in waarna elke ronde wordt vastgelegd, als je Rondeduur kiest.

Hartslag-, snelheids- of vermogenszone vergrendelen

Houd START ingedrukt om de op dat moment gekozen hartslag- snelheids- of vermogenszone te vergrendelen. Houd START ingedrukt om de zone te vergrendelen of te ontgrendelen. Als je hartslag, snelheid of vermogen buiten de vergrendelde zone gaat, ontvang je meldingen via geluid.

De hartslag-, snelheids- en vermogenszones kunnen in de Flow webservice worden geactiveerd. Je kunt de zones afzonderlijk aanpassen voor elk sportprofiel waarin ze beschikbaar zijn. Meld je aan bij de Flow webservice en klik op je naam rechtsboven om de zones te bewerken. Kies Sportprofielen en het sportprofiel dat je wilt bewerken. De zones kunnen worden ingesteld onder Hartslag-, Snelheids- of tempo- en Vermogensinstellingen. Synchroniseer de zones na het bewerken via FlowSync naar je trainingsapparaat.

Fase wijzigen tijdens een gefaseerde sessie

Houd LICHT ingedrukt. Snelmenu verschijnt. Kies Volgende fase starten in de lijst en druk op START. Als je Automatische fasewijziging hebt gekozen, wijzigt de fase automatisch wanneer je een fase voltooid hebt. Je ontvangt je meldingen via geluid.

Je kunt gefaseerde trainingsdoelen maken in de Flow webservice. Zie Trainingsdoelen voor meer informatie.

Instellingen in Snelmenu wijzigen

Houd LICHT ingedrukt. Snelmenu verschijnt. Bepaalde instellingen kun je wijzigen zonder de trainingssessie te pauzeren. Zie Snelmenu voor meer informatie.