Je bent hier: Belangrijke informatie > Onderhoud van je M450

Onderhoud van je M450

Net als elk ander elektronisch instrument dien je de Polar M450 schoon te houden en er zorgvuldig mee om te gaan. De volgende instructies helpen je om aan de garantieverplichtingen te voldoen, het apparaat in topconditie te houden en problemen bij het opladen en synchroniseren te voorkomen.

M450

Houd je trainingsapparaat schoon. Gebruik een vochtig papieren doekje om vuil van het trainingsapparaat te vegen. Voor behoud van de waterdichtheid mag het trainingsapparaat niet met een hogedrukreiniger worden gereinigd. Dompel het trainingsapparaat niet onder in water. Gebruik nooit alcohol of schuurmiddelen zoals staalwol of chemische reinigingsmiddelen.

Sluit de USB-kabel voorzichtig aan, anders kan de USB-poort van het apparaat beschadigd raken.

Controleer na elk gebruik van de USB-poort van het trainingsapparaat visueel of er geen haren, stof of ander vuil op het afdichtende oppervlak van de bodemplaat aanwezig zijn. Veeg eventueel vuil er voorzichtig af. Gebruik voor het reinigen geen scherpe hulpmiddelen of apparaten die krassen op de plastic onderdelen kunnen veroorzaken.

Niet geschikt voor baden of zwemmen. Bestand tegen spatwater en regendruppels. Dompel het trainingsapparaat niet onder in water. Bij gebruik van het trainingsapparaat tijdens hevige neerslag kan er interferentie ontstaan in de GPS-ontvangst.

Laat het apparaat niet in extreme koude (onder –10 °C/14 °F), hitte (boven 50 °C/120 °F) of in direct zonlicht liggen.

Hartslagsensor

Zender. Maak de zender na elk gebruik los van de borstband en droog hem af met een zachte handdoek. Reinig de zender zo nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik nooit alcohol of schuurmiddelen (bijv. staalwol of chemische reinigingsmiddelen).

Borstband. Spoel de borstband na elk gebruik af onder stromend water en hang hem op om te drogen. Reinig de borstband zo nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik geen hydraterende zeep omdat deze restanten op de borstband kan achterlaten. Week, strijk, stoom of bleek de borstband niet. Rek de borstband niet en vouw de elektroden niet strak om.

Controleer de wasinstructies op het label van de borstband.

Bewaren

M450: Bewaar je trainingsapparaat op een koele en droge plaats. Bewaar het niet in een vochtige omgeving, in niet-ademend materiaal (een plastic zak of een sporttas), of samen met geleidend materiaal (een natte handdoek). Stel het trainingsapparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Laat hem bijvoorbeeld niet in de auto liggen of op de bike mount (stuurhouder) zitten. Aanbevolen wordt om het trainingsapparaat gedeeltelijk of volledig opgeladen te bewaren. De batterij verliest langzaam lading tijdens het bewaren. Als je het trainingsapparaat meerdere maanden niet gebruikt, wordt aanbevolen hem na enkele maanden op te laden. Dit verlengt de levensduur van de batterij.

Hartslagsensor. Droog en bewaar de borstband en de zender afzonderlijk van elkaar om de levensduur van de batterij te verlengen. Bewaar de hartslagsensor op een koele en droge plaats. Bewaar de vochtige hartslagsensor niet in niet-ademend materiaal, zoals een sporttas, om te voorkomen dat de sluiting oxideert. Stel de hartslagsensor niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

Service

Het is raadzaam tijdens de garantieperiode van twee jaar servicewerkzaamheden alleen te laten uitvoeren door een erkend Polar Service Center. De garantie geldt niet voor schade of gevolgschade die veroorzaakt is bij een niet door Polar Electro erkende servicepunt. Zie Beperkte internationale garantie van Polar voor meer informatie.

Ga naar www.polar.com/support en landgebonden websites voor contactgegevens en alle adressen van Polar Service Centers.

De gebruikersnaam voor je Polar account is altijd je e-mailadres. Dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord zijn van toepassing voor registratie van het Polar product, de Polar Flow webservice en app, het Polar discussieforum en de nieuwsbrief.