Du er her: Kom i gang > Knappefunksjoner og menystruktur

Knappefunksjoner og menystruktur

M400 har fem knapper med ulike funksjonaliteter avhengig av situasjonen de brukes i. Se tabellene nedenfor for å finne ut hvilke funksjonaliteter knappene har i ulike modi.

Knappefunksjoner

Tidsvisning og meny

LYS TILBAKE START OPP NED
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å låse tastene
 • Gå ut av menyen
 • Gå tilbake til forrige nivå
 • La innstillingene være uendrede
 • Avbryt valg
 • Trykk på og hold nede for å gå tilbake til tidsvisning fra menyen
 • Trykk på og hold nede for å synkronisere med Flow-appen i tidsvisning
 • Bekreft valg
 • Gå til førtreningsmodus
 • Bekreft valget som vises på displayet
 • Bla gjennom valglister
 • Juster en valgt verdi
 • Trykk på og hold nede for å endre klokkens utseende
 • Bla gjennom valglister
 • Juster en valgt verdi

Førtreningsmodus

LYS TILBAKE START OPP NED
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å gå til sportsprofilinnstillinger
 • Gå tilbake til tidsvisning
 • Start en treningsøkt
 • Bla gjennom sportsliste
 • Bla gjennom sportsliste

Under treningen

LYS TILBAKE START OPP NED
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å gå til Hurtigmeny
 • Legg inn en pause i treningen ved å trykke én gang
 • Trykk på og hold nede i tre sekunder for å stoppe treningsregistreringen
 • Trykk på og hold nede for å slå sonelåsen på/av
 • Fortsett treningsregistreringen når den er satt på pause
 • Endre treningsvisning
 • Endre treningsvisning

Menystruktur

Gå til og bla gjennom menyen ved å trykke på OPP eller NED. Bekreft valgene med START-knappen, og gå tilbake med TILBAKE-knappen.

I menyen finner du følgende:

 • Dagens aktivitet
 • Dagbok
 • Innstillinger
 • Kondisjonstest
 • Tidtakere
 • Favoritter

Dagens aktivitet

Det daglige aktivitetsmålet du får fra Polar M400, er basert på dine personlige data og aktivitetsnivåinnstillingen, som du finner i innstillingene for daglig aktivitetsmål i Flow-nettjenesten.

Ditt daglige aktivitetsmål visualiseres med en aktivitetssøyle. Aktivitetssøylen fylles opp etter hvert som du nærmer deg ditt daglige mål.

I Dagens aktivitet ser du detaljer om aktiviteten din (aktiv tid, kalorier og steg) samt alternativer for å nå ditt daglige aktivitetsmål.

Du finner mer informasjon under Aktivitetsregistrering hele døgnet.

Dagbok

I Dagbok ser du inneværende uke, de siste fire ukene og de neste fire ukene. Velg en dag for å se aktiviteten og treningsøktene for denne dagen, treningssammendraget for hver økt og testene du har gjennomført. Du kan også se planlagte treningsøkter.

Innstillinger

I Innstillinger kan du redigere følgende:

 • Sportsprofiler
 • Fysiske innstillinger
 • Generelle innstillinger
 • Klokkeinnstillinger

Du finner mer informasjon under Innstillinger.

Tidtakere

I Tidtakere finner du følgende:

 • Intervalltidtaker: Opprett tids- og/eller distansebaserte intervalltidtakere for å ta den nøyaktige tiden på trening og pauser under intervalltreningsøkter.
 • Anslag for fullføringstid: Nå tidsmålet ditt for en angitt distanse. Angi distansen for økten, så anslår M400 fullføringstiden for økten i henhold til hastigheten din.

Du finner mer informasjon under Start en treningsøkt.

Kondisjonstest

Mål kondisjonsnivået ditt mens du ligger ned og slapper av.

Du finner mer informasjon under Kondisjonstest.

Favoritter

I Favoritter finner du treningsmål som du har lagret som favoritter i Flow-nettjenesten.

Du finner mer informasjon under Favoritter.