Nalazite se ovdje: Značajke > Pametne obavijesti (Android)

Pametne obavijesti (Android)

Značajka pametnih obavijesti omogućava primanje obavijesti o dolaznim pozivima, porukama i obavijestima s aplikacija na uređaju Polar. Na uređaju Polar ćete primati iste obavijesti koje primate na zaslonu telefona. Ne zaboravite da ne možete primati obavijesti za vrijeme vježbanja.

 • Provjerite da na telefonu imate Android 5.0 ili noviji.
 • Pobrinite se da na uređaju M400 imate najnoviji firmver.
 • Za korištenje značajke Smart Notifications (Pametne obavijesti) potrebna je mobilna aplikacija Polar Flow za Android, a Polar M400 mora biti uparen s aplikacijom. Da bi značajka Smart Notifications (Pametne obavijesti) radila, aplikacija Polar Flow mora biti pokrenuta na telefonu.
 • Imajte na umu da uz uključenu značajku Pametne obavijesti, baterija Polar uređaja i telefona se troši brže jer je Bluetooth veza stalno uključena.

Provjerili smo funkcionalnost na nekim od najčešćih modela telefona, kao što su Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. Moguća je razlika u funkcionalnosti s drugim modelima telefona koji podržavaju Android 5.0.

Postavke

Polar uređaj mora biti uparen s aplikacijom Flow kako bi mogao primati upozorenja i obavijesti, a osim toga morate imati točne postavke na uređaju Polar i telefonu. Više informacija o uparivanju uređaja M400 s telefonom potražite u Uparivanje

Obavijesti su automatski isključene. Možete ih uključiti/isključiti na uređaju M400 ili u aplikaciji Polar Flow. Ako podešavate postavke, preporučujemo da to učinite na uređaju M400.

M400

Za primanje obavijesti i upozorenja s telefona na uređaju M400 potrebno je postaviti pametne obavijesti u Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Izbornik > Postavke > Opće postavke > Pametne obavijesti).

U postavkama za Smart notifications (Pametne obavijesti) naći ćete:

 • Notifications (Obavijesti): Obavijesti podesite na On (Uključeno), On (no preview)(Uključeno; bez pregleda) ili Off (Isključeno).

  On (Uključeno): sadržaj obavijesti prikazuje se na zaslonu uređaja M400. On (no preview) (Uključeno (bez pregleda)): sadržaj obavijesti ne prikazuje se na zaslonu uređaja M400. Off (Isključeno; zadano): nećete dobivati nikakve obavijesti na uređaju M400.

 • Sounds (Zvukovi): Postavite zvuk za obavijest na On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
 • Notif. do not disturb (Ne smetaj obavijestima): Ako želite onemogućiti obavijesti i upozorenja o pozivima na određeno vrijeme, odaberite značajku Do not disturb (Ne smetaj). Zatim odredite razdoblje u kojemu će značajka Do not disturb (Ne smetaj) biti uključena. Kada je značajka Do not disturb (Ne smetaj) uključena, nećete dobivati obavijesti ili upozorenja o pozivima tijekom zadanog razdoblja.

  Po zadanim postavkama će Do not disturb (Ne smetaj) biti uključeno u periodu 22 - 7 sati.

Aplikacija Flow

U mobilnoj aplikaciji Polar Flow značajka Smart Notifications (Pametne obavijesti) automatski je isključena.

Značajka Smart Notifications (Pametne obavijesti) u mobilnoj aplikaciji Polar Flow se uključuje i isključuje na sljedeći način.

 1. Otvorite mobilnu aplikaciju Polar Flow.
 2. Sinkronizirajte uređaj M400 s mobilnom aplikacijom tako da pritisnete i zadržite gumb za NATRAG na uređaju M400.
 3. Idite na Devices (Uređaji).
 4. U Smart Notifications (Pametne obavijesti) odaberite On (Uključeno), On (no preview), (Uključeno; bez pregleda) ili Off (Isključeno).

  Kada uključite Smart Notifications (Pametne obavijesti), pratite upute za omogućavanje obavijesti na telefonu (primjerice za pružanje aplikaciji Polar Flow pristupa obavijestima telefona), ako ih niste omogućili. Prikazuje se Enable notifications? (Omogućiti obavijesti?). Dotaknite Enable (Omogući). Zatim odaberite Polar Flow i dotaknite OK (U redu).

 5. Sinkronizirajte uređaj M400 s mobilnom aplikacijom tako da pritisnete i zadržite gumb za NATRAG na uređaju M400.
 6. Na zaslonu uređaja M400 prikazat će se poruka Smart notifications on (Pametne obavijesti uključene) ili Smart notifications off (Pametne obavijesti isključene).

Svaki put kada promijenite postavke obavijesti u mobilnoj aplikaciji Polar Flow, ne zaboravite sinkronizirati M400 s mobilnom aplikacijom.

Telefon

Ako želite primati obavijesti s telefona na Polar uređaju, prvo je potrebno omogućiti obavijesti na mobilnim aplikacijama iz kojih ih želite primati. Ovo možete učiniti putem postavki mobilnih aplikacija ili putem postavki za obavijesti aplikacija Android telefona. Više informacija o postavkama za obavijesti aplikacija potražite u korisničkom priručniku telefona.

Zatim aplikacija Polar Flow mora imati odobrenje za čitanje obavijesti s telefona. Aplikaciji Polar Flow morate omogućiti pristup obavijestima telefona (omogućite obavijesti u aplikaciji Polar Flow). Aplikacija Polar Flow pomaže vam u ostvarivanju pristupa kada je potrebno.

Korištenje

Polar uređaj će vas o primljenom upozorenju obavijestiti zvukom. Događaj kalendara ili upozorenje porukom jednom, za vrijeme upozorenja o dolaznim pozivima, do pritiska gumba NATRAG na uređaju Polar, javljanja na telefon ili nakon 30 s trajanja upozorenja.

Ime pozivatelja prikazuje se na zaslonu ako se on nalazi u telefonskom imeniku, a ono se sastoji samo od osnovnih latiničkih znakova i posebnih znakova iz sljedećih jezika: francuski, finski, švedski, njemački, norveški i španjolski.

Uklanjanje obavijesti

Obavijesti možete ukloniti ručno ili automatski, nakon isteka vremena. Obavijesti se ručno uklanjaju i sa zaslona telefona, dok se uklanjanjem nakon isteka vremena obavijest uklanja samo s uređaja Polar, ali ostaje prikazana na telefonu.

Odbacivanje obavijesti sa zaslona:

 • Ručno: Pritisnite gumb NATRAG
 • Istek vremena: Obavijest će nestati nakon 30 sekundi ako je ne uklonite ručno

Do Not Disturb (Ne smetaj)

Ako želite onemogućiti obavijesti i upozorenja o pozivima na određeno vrijeme, uključite značajku Do not disturb (Ne smetaj). Kada je ona uključena, za vrijeme postavljenog razdoblja nećete primati obavijesti i upozorenja o pozivima.

Značajka Do not disturb (Ne smetaj) je automatski uključena, a vremensko razdoblje je postavljeno na 22 – 7 h. To vremensko razdoblje možete promijeniti u općim postavkama na uređaju Polar.

Ako je uključena značajka Do not disturb (Ne smetaj), u gornjem lijevom kutu zaslona Polar bit prikazivat će se ikona (polumjesec) koja označava da ne možete primati obavijesti.

Block apps (Blokiraj aplikacije)

U aplikaciji Polar Flow možete blokirati obavijesti iz određenih aplikacija. Čim primite prvu obavijest iz aplikacije u Polar uređaja, aplikacija će se pojaviti na popisu u Settings (Postavke) > Notifications (Obavijesti) > Block apps (Blokiraj aplikacije), te ju možete blokirati prema želji.

Ova ikona u gornjem lijevom kutu zaslona označava da je Polar uređaj izgubio vezu s telefonom i da ne može primati obavijesti. Pazite da udaljenost između Polar uređaja i telefona nije veća od 10 m/33 ft. Ako se telefon nalazi unutar dometa, provjerite stanje Bluetooth veze na telefonu.