Nalazite se ovdje: Značajke > Pametne obavijesti (iOS)

Pametne obavijesti (iOS)

Značajka pametnih obavijesti omogućava primanje obavijesti o dolaznim pozivima, porukama i obavijestima s aplikacija na uređaju Polar. Na uređaju Polar ćete primati iste obavijesti koje primate na zaslonu telefona. Značajka Pametne obavijesti dostupna za sustave iOS i Android.

Postavke

Polar uređaj mora biti uparen s aplikacijom Flow kako bi mogao primati upozorenja i obavijesti, a osim toga morate imati točne postavke na uređaju Polar i telefonu. Više informacija o uparivanju uređaja M400 s telefonom potražite u Uparivanje.

M400

Za primanje obavijesti i upozorenja s telefona na uređaju M400 potrebno je postaviti pametne obavijesti u Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Izbornik > Postavke > Opće postavke > Pametne obavijesti).

U postavkama za Smart notifications (Pametne obavijesti) naći ćete:

 • Notifications (Obavijesti): Obavijesti podesite na On (Uključeno), On (no preview)(Uključeno; bez pregleda) ili Off (Isključeno).

  On (Uključeno): sadržaj obavijesti prikazuje se na zaslonu uređaja M400. On (no preview) (Uključeno (bez pregleda)): sadržaj obavijesti ne prikazuje se na zaslonu uređaja M400. Off (Isključeno; zadano): nećete dobivati nikakve obavijesti na uređaju M400.

 • Sounds (Zvukovi): Postavite zvuk za obavijest na On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
 • Notif. do not disturb (Ne smetaj obavijestima): Ako želite onemogućiti obavijesti i upozorenja o pozivima na određeno vrijeme, odaberite značajku Do not disturb (Ne smetaj). Zatim odredite razdoblje u kojemu će značajka Do not disturb (Ne smetaj) biti uključena. Kada je značajka Do not disturb (Ne smetaj) uključena, nećete dobivati obavijesti ili upozorenja o pozivima tijekom zadanog razdoblja.

  Po zadanim postavkama će Do not disturb (Ne smetaj) biti uključeno u periodu 22 - 7 sati.

Telefon

Postavke za obavijesti na telefonu određuju koje ćete obavijesti primati na uređaju Polar. Uređivanje postavki obavijesti na iOS telefonu:

 1. Uđite u Settings > Notification Center (Postavke > Centar za obavijesti)
 2. Pobrinite se da aplikacije o kojima biste htjeli primati obavijesti budu navedene u stavci Include (Obuhvaćeno) i da je stil njihovih obavijesti postavljen na Banner (Natpis) ili Alerts (Upozorenja).

Obavijesti nećete primati od aplikacija koje su navedene u stavci Do Not Include (Nije obuhvaćeno).

Aplikacija Flow

U mobilnoj aplikaciji Polar Flow značajka Smart Notifications (Pametne obavijesti) automatski je isključena.

Značajka Smart Notifications (Pametne obavijesti) u mobilnoj aplikaciji Polar Flow se uključuje i isključuje na sljedeći način.

 1. Otvorite mobilnu aplikaciju Polar Flow.
 2. Idite na Devices (Uređaji).
 3. U Smart Notifications (Pametne obavijesti) odaberite On (Uključeno), On (no preview), (Uključeno; bez pregleda) ili Off (Isključeno).
 4. Sinkronizirajte uređaj M400 s mobilnom aplikacijom tako da pritisnete i zadržite gumb za NATRAG na uređaju M400.
 5. Na zaslonu uređaja M400 prikazat će se poruka Smart notifications on (Pametne obavijesti uključene) ili Smart notifications off (Pametne obavijesti isključene).

Svaki put kada promijenite postavke obavijesti u mobilnoj aplikaciji Polar Flow, ne zaboravite sinkronizirati M400 s mobilnom aplikacijom.

KORIŠTENJE

Polar uređaj će vas o primljenom upozorenju obavijestiti zvukom. Na primljeni poziv se možete javiti, možete ga utišati ili odbiti. Ako ga odlučite utišati, tako ćete utišati uređaj Polar, a ne telefon. Ako stigne obavijesti tijekom upozorenja o pozivu, ona neće biti prikazana.

Ako je na vašem telefonu pokrenuta aplikacija Flow, za vrijeme vježbanja moći ćete primati pozive i navigacijske upute (samo uz Google karte). No, nećete moći primati obavijesti (e-pošte, kalendara, aplikacija itd.) za vrijeme vježbanja.

Uklanjanje obavijesti

Obavijesti možete ukloniti ručno ili automatski, nakon isteka vremena. Obavijesti se ručno uklanjaju i sa zaslona telefona, dok se uklanjanjem nakon isteka vremena obavijest uklanja samo s uređaja Polar, ali ostaje prikazana na telefonu.

Odbacivanje obavijesti sa zaslona:

 • ručno: pritisnite gumb NATRAG
 • istekom vremena: obavijest će nestati nakon 30 sekundi ako je ručno ne odbacite

Do Not Disturb (Ne smetaj)

Ako želite onemogućiti obavijesti i upozorenja o pozivima na određeno vrijeme, uključite značajku Do not disturb (Ne smetaj). Kada je ona uključena, za vrijeme postavljenog razdoblja nećete primati obavijesti i upozorenja o pozivima.

Značajka Do not disturb (Ne smetaj) je automatski uključena, a vremensko razdoblje je postavljeno na 22 – 7 h. To vremensko razdoblje možete promijeniti u općim postavkama na uređaju Polar.

Ako je uključena značajka Do not disturb (Ne smetaj), u gornjem lijevom kutu zaslona prikazivat će se ikona (polumjesec) koja označava da ne možete primati obavijesti.

Ova ikona u gornjem lijevom kutu zaslona označava da je Polar uređaj izgubio vezu s telefonom i da ne može primati obavijesti. Pazite da udaljenost između Polar uređaja i telefona nije veća od 10 m/33 ft. Ako se telefon nalazi unutar dometa, provjerite stanje Bluetooth veze na telefonu.