Du är här: Polar H10 pulssensor > Använda pulssensorn

Använda pulssensorn

  1. Fukta elektrodytorna på bältet.

  2. Fäst bältet runt bröstkorgen och justera bältet så att det sitter åt ordentligt.
  3. Fäst sändarenheten.


Lossa sändarenheten från bältet i båda ändar och skölj av bältet under rinnande vatten efter varje användning. Svett och fukt kan hålla elektroderna fuktiga och pulssensorn aktiverad. Detta minskar sändarbatteriets livslängd.

Se detaljerade tvättinstruktioner i avsnittet Skötsel av din pulssensor eller på support.polar.com.