Du är här: Polar H10 pulssensor > Batterier

Batterier

Batterinivån för din pulssensor visas på den mottagande enheten.

Alla sändarenheter har utbytbara batterier. Följ instruktionerna nedan för att byta batteri själv:

  1. Öppna batteriluckan med hjälp av ett litet platt verktyg.

  2. Ta ut det gamla batteriet ur batteriluckan.
  3. Sätt i det nya batteriet (CR2025) i locket med den negativa (-) sidan utåt.
  4. Justera batteriluckans kant med skåran på sändarenheten och tryck tillbaka batteriluckan på plats. Du ska höra ett klickljud.

Om du använder H10 med Polar A360, M400, A300, M450, V650, M200, M600 eller en app/enhet från tredje part, måste sensorparkoppling utföras efter en uppdatering/ett batteribyte.

När du byter batteri ska du se till att förseglingsringen inte är skadad. Den ska i så fall bytas ut mot en ny.

Dessa förseglingsringar kan köpas från Polar-auktoriserade serviceverkstäder. I USA och Kanada finns extra förseglingsringar att köpa hos auktoriserade Polar-serviceverkstäder. I USA finns förseglingsringarna/batteriseten även tillgängliga på www.shoppolar.com.

Förvara batterierna oåtkomligt för barn. Om batterierna sväljs, kontakta läkare omedelbart. Batterier ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.