Polar FT60 Gebruiksaanwijzing

1. AAN DE SLAG

Kennismaking met uw Polar FT60

De Polar FT60 trainingscomputer registreert uw hartslag en andere gegevens tijdens de training en geeft deze weer.

De Polar H1 hartslagsensor zendt het hartslagsignaal naar de trainingscomputer. De hartslagsensor bestaat uit een zender en een elastische band.

De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u downloaden op www.polar.com/support.

Registreer uw Polar-product op http://register.polar.fi om ervoor te zorgen dat wij onze producten en services beter op uw wensen kunnen blijven afstemmen.

 
↑ Terug naar boven

Start met Basisinstellingen

Door een van de knoppen één seconde ingedrukt te houden, activert u de Polar FT60. Als de FT60 eenmaal geactiveerd is, kan hij niet meer worden uitgeschakeld.

 1. Language (Taal): Kies Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Português (Portugees) of Suomi (Fins) met OMHOOG /OMLAAG. Druk op OK.

 2. Please enter basic settings (stel basisinstellingen in) wordt weergegeven. Kies OK.

 3. Kies Time format (Tijdnotatie).

 4. Stel de Time (Tijd) in.

 5. Stel de Date (Datum) in.

 6. Kies Units (Eenheden). Stel metrisch (KG, CM) of Engels (LBS, FT) in. Als u lbs/ft kiest, worden calorieën als CAL weergegeven, anders als KCAL. Calorieën worden gemeten als kilocalorieën, 1 kcal = 1000 calorieën (cal).

 7. Stel uw Weight (Gewicht) in.

 8. Stel uw Height (Lengte) in.

 9. Stel uw Date of birth (Geboortedatum) in.

 10. Selecteer uw Sex (Geslacht).

 11. Settings OK? wordt weergegeven.

  Kies Yes (Ja) om de waarden te bevestigen en op te slaan. Basic settings complete (Basisinstellingen gereed) wordt weergegeven en de FT60 staat in de tijdweergave.

  Kies No (Nee) om de instellingen te wijzigen. Please enter basic settings (stel basisinstellingen in) wordt weergegeven. Stel de basisinstellingen nogmaals in.

U kunt de gebruikersgegevens later wijzigen. Voor meer informatie, zie instellingen.

↑ Terug naar boven

Knoppen en menustructuur

OMHOOG: waarden aanpassen, menu openen en door keuzelijsten navigeren

OK: keuzen bevestigen, type training en trainingsinstellingen kiezen

OMLAAG: waarden aanpassen, menu openen en door de keuzelijsten navigeren.

TERUG:

 • Menu verlaten

 • Terug naar het vorige niveau

 • Keuze annuleren

 • Instellingen ongewijzigd laten

 • Ingedrukt houden om terug te gaan naar de tijdweergave

 

LICHT:

 • Display verlichten

 • Ingedrukt houden om het Quickmenu (Snelmenu) te openen vanuit de tijdweergave (om de knoppen te vergrendelen, alarm in te stellen of tijdzone te kiezen) of tijdens de training (om trainingsgeluiden aan te passen of de knoppen te vergrendelen).

↑ Terug naar boven

Symbolen op het display

De volgende tabel bevat de symbolen en hun betekenis.

 

Symbool

Betekenis

De batterij van de trainingscomputer is bijna leeg.

Het alarm is actief.

Geluiden zijn uitgeschakeld.

Tijd 2 is in gebruik. Rechtsonder in het display staat het cijfer 2.

Er zijn een of meer nieuwe berichten.

De knopvergrendeling is actief.

De footpod wordt gebruikt. Als het symbool knippert, probeert de FT60 verbinding te maken met de footpod.

De GPS-sensor wordt gebruikt. Als het symbool knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken tussen de FT60 en de GPS-sensor of tussen de GPS-sensor en de satellieten.

Hartslag wordt verzonden.

↑ Terug naar boven