Polar FT60 Uživatelská příručka

1. ZAČÍNÁME

Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60

Trénovací počítač Polar FT60 v průběhu tréninku zobrazuje a nahrává vaši tepovou frekvenci a další data.

Snímač tepové frekvence Polar H1 přenáší elektrické signály srdce do tréninkového počítače. Snímač tepové frekvence je tvořen konektorem a páskou.

Nejnovější verzi této příručky pro uživatele lze stáhnout na adrese www.polar.com/support.

Zaregistrujte svůj výrobek Polar na adrese http://register.polar.fi a pomozte nám vylepšit naše výrobky a služby, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám.

 
↑ Zpet na zacátek strany

Začneme základním nastavením

Chcete-li aktivovat své zařízení Polar FT60, stiskněte po 1 vteřinu libovolné tlačítko. Jakmile je zařízení FT60 aktivováno, nelze jej vypnout.

 1. Language (Jazyk): Vyberte Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português nebo Suomi pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se výzva

 2. Please enter basic settings (Zadejte prosím základní nastavení). Stiskněte tlačítko OK.

 3. Vyberte Time format (Formát času).

 4. Zadejte Time (Čas).

 5. Zadejte Date (Datum).

 6. Vyberte Units (Jednotky), metrické (kg, cm) nebo britské (lbs, ft). Volbou lbs/ft se kalorie zobrazí jako CAL, jinak se zobrazí jako KCAL. Kalorie se měří jako kilokalorie.

 7. VložteWeight (Hmotnost).

 8. Zadejte Height (Výška).

 9. Zadejte Date of birth (Datum narození).

 10. Vyberte Sex (Pohlaví).

 11. Zobrazí se dotaz Settings OK? (Nastavení hotovo?).

  Chcete-li nastavení přijmout a uložit, vyberte Yes (Ano). Zobrazí se hlášení Basic settings complete (Základní nastavení hotovo) a FT60 vstoupí do režimu Čas.

  Vyberte No (Ne), chcete-li nastavení ještě změnit. Zobrazí se výzva Please enter basic settings (Zadejte prosím základní nastavení). Znovu zadejte své základní nastavení.

Chcete-li své osobní nastavení později změnit, nahlédněte do části Nastavení.

↑ Zpet na zacátek strany

Tlačítka a struktura Menu

NAHORU: Vstupte do nabídky a listujte výběrovými seznamy, nastavujte hodnoty

OK: Potvrďte výběr, vyberte typ tréninku či nastavení tréninku

DOLŮ: Vstupte do nabídky a listujte výběrovými seznamy, nastavujte hodnoty

ZPĚT:

 • Opustit nabídku

 • Vrátit se na předchozí úroveň

 • Zrušit výběr

 • Ponechat nastavení beze změny

 • Dlouhým stisknutím návrat do režimu Času

 

SVĚTLO:

 • Osvítí displej

 • Dlouhým stisknutím vstoupit do rychlého menu v režimu Času (k zamknutí tlačítek, nastavení alarmu či výběru časového pásma) či během tréninku (k nastavení zvuků tréninku či k zamknutí tlačítek)

↑ Zpet na zacátek strany

Symboly na displeji

V následující tabulce jsou uvedeny symboly na displeji a jejich popisy.

Symbol

Popis

Kapacita baterie zápěstní jednotky je nízká.

Alarm je aktivní.

Zvuky jsou vypnuté.

Čas 2 se používá. Číslo dvě se zobrazí v pravém dolním rohu displeje.

Máte jednu nebo více nových zpráv.

Zámek tlačítka je aktivní.

Footpod se používá. Pokud symbol bliká, FT60 se pokouší navázat spojení s footpodem.

GPS snímač se používá. Pokud symbol bliká, FT60 se snaží navázat spojení s GPS snímačem nebo GPS snímač se snaží navázat spojení se satelity.

Tepová frekvence je vysílána.

↑ Zpet na zacátek strany