Polar FT1, FT2 Användarhandbok

1. FÖRDELAR MED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÄNINGSDATOR

Pulsbaserad träning

Din puls är en enkel, tillförlitlig och personlig indikator på intensiteten i din träning. När du vet din aktuella puls kan du bestämma om du vill öka eller minska intensiteten i din träning, utifrån på dina mål och din konditionsnivå. Även om din kropp på ett naturligt sätt visar hur du reagerar på träning (uppfattad ansträngning, andningsnivå, fysisk förnimmelse), är inget så tillförlitligt som att mäta pulsen. Pulsmätningen är objektiv och påverkas både av inre och yttre faktorer och är därför ett pålitligt mått på den fysiska konditionen.

Använda din FT1/FT2 träningsdator under träningen:

 • Lär dig hur din kropp reagerar på träningen

 • Hjälper dig att inte ta ut dig för mycket (som nybörjare ofta vill göra)

 • Hjälper dig att kontrollera intensiteten i din träningsrutin

 • Ger dig feedback på dina framsteg

Träningsintensitet

Maxpulsen är ett värde som används för att definiera dina målpulszoner. Maxpulsen är det högsta antalet pulsslag per minut (slag/min) under maximal fysisk ansträngning. En ungefärlig uppskattning av maxpulsen kan beräknas baserat utifrån din ålder: 220 - ålder = maxpuls.

Träningsintensiteten kan uttryckas i procent av maxpulsen.

Intensitetsnivåerna kan indelas i olika träningszoner: låg-, medel- och högintensiv.

Intensitet

% av maxpuls

Träningseffekter

Hög

80-90%
 • Effekt: Ökar den maximala uthålligheten/kapaciteten

 • Känsla: Trötthet i musklerna och tung andhämtning

 • Rekommenderas för: Vältränade personer, vid kortare träningspass

Medel

70-80%
 • Effekt: Förbättrar den aeroba konditionen

 • Känsla: Lätt andhämtning, måttlig svettning

 • Rekommenderas för: Alla, vid normala träningspass som är medellånga

Låg

60-70%
 • Effekt: Förbättrar den grundläggande uthålligheten och främjar återhämtning

 • Känsla: Behaglig, lätt andhämtning, lätt ansträngning för musklerna, lätt svettning

 • Rekommenderas för: Alla

Tabell 1. Fördelar och effekter av olika träningsintensiteter

Tabell 2. Träningsintensiteter med åldersbaserade pulszoner

↑ Tillbaka till början