Polar FT1, FT2 Instrukcja obsługi

4. WYŚWIETLANIE DANYCH ZAREJESTROWANYCH PODCZAS SESJI TRENINGOWEJ

Informacje o ostatniej sesji treningowej zostają zapisane w pamięci komputera treningowego w menu FILE (zapis); zostaną one usunięte dopiero po rozpoczęciu rejestrowania nowej sesji treningowej. Wówczas informacje te zostaną nadpisane przez nowe dane. Funkcja

FILE (zapis) jest chroniona przed przypadkowym uruchomieniem. Rejestrowane są tylko sesje trwające dłużej niż jedną minutę.

  1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij dwukrotnie przycisk.

    Wyświetlony zostanie komunikat FILE (zapis).

  1. Po chwili wyświetlony zostanie całkowity czas sesji

.
  1. Naciśnij przycisk. Wyświetlone zostanie średnie (AVG) tętno podczas sesji treningowej

.
  1. Naciśnij przycisk. Wyświetlone zostanie maksymalne (MAX) tętno podczas sesji treningowej

.
  1. Naciśnij przycisk. Wyświetlona zostanie data ostatniej sesji.

Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu wyświetlania czasu.

↑ Powrót na górę strony