Polar FT1, FT2 Instrukcja obsługi

3. TRENING

Noszenie nadajnika na klatkę piersiową

 1. Przypnij jeden koniec nadajnika na klatkę piersiową do elastycznego paska.

 2. Dopasuj długość paska w taki sposób, aby dobrze przylegał do ciała. Zamocuj pasek na klatce piersiowej tuż poniżej mięśni klatki piersiowej i przypnij nadajnik na klatkę piersiową do paska.

 3. Unieś nadajnik z klatki piersiowej i zwilż dwa rowkowane obszary elektrod umieszczonych po stronie wewnętrznej. Sprawdź, czy zwilżone obszary elektrod ściśle przylegają do skóry, a nadajnik jest ustawiony pionowo na środku klatki piersiowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utrzymywania sprawności nadajnika, zob. Jak dbać o urządzenie

 
↑ Powrót na górę strony

Rozpoczęcie treningu

Przed rozpoczęciem treningu załóż nadajnik na klatkę piersiową oraz komputer treningowy. Aby uniknąć zakłóceń, w promieniu metra (trzech stóp) nie powinien znajdować się żaden inny komputer treningowy.

 1. Aby rozpocząć rejestrowanie sesji treningowej, jednokrotnie naciśnij przycisk. Wyświetlony zostanie komunikat

  EXE (ćwiczenie).

 1. Po kilku sekundach uruchomi się stoper. Zanim akcja serca zostanie wykryta, na wyświetlaczu migać będzie kontur serca (nie powinno to trwać dłużej niż 15 sekund).

 1. Następnie wyświetlona zostanie wartość tętna. Pomiar tętna zostanie potwierdzony wyświetleniem migającego symbolu serca. Symbol ten będzie migać w tempie pracy serca.

Aby włączyć ON (wł.) lub wyłączyć OFF (wył.) alarm docelowej wartości tętna w trybie ćwiczeń, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Alarm uruchomi się, jeśli wartości tętna nie będą znajdować się w zadanym zakresie.

↑ Powrót na górę strony

Podczas treningu

HeartTouch

Aby zmienić typ informacji (tętno/czas trwania ćwiczeń/godzina) wyświetlanych podczas sesji treningowej, zbliż komputer treningowy do logo firmy Polar znajdującego się na nadajniku na klatkę piersiową i trzymaj go w tym położeniu do momentu, w którym rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a żądane informacje zostaną wyświetlone.

Sygnał dźwiękowy jest emitowany nawet w przypadku wyłączenia alarmu.

 1. Tętno

  Wartość tętna podawana jest w uderzeniach na minutę.

  Symbol 1 = wartość tętna jest zgodna z wartością docelową.

  Symbol 2 = wartość tętna jest niższa od wartości docelowej.

  Symbol 3 = wartość tętna jest wyższa od wartości docelowej.

 1. Czas trwania sesji treningowej wyświetlany jest w minutach i sekundach lub w godzinach i minutach, jeśli sesja trwa dłużej niż godzinę.

  Każdy wskaźnik czasu trwania treningu odpowiada dziesięciu minutom nieprzerwanego treningu. Po godzinie ciągłego treningu (lub wyświetleniu sześciu symboli) licznik wyzeruje się. Symbole te pomagają określić czas trwania sesji.

 1. Czas

  Zegar czasu rzeczywistego.

↑ Powrót na górę strony

Zakończenie treningu

Aby zakończyć rejestrowanie treningu, naciśnij przycisk. Wyświetlony zostanie komunikat STOP, a komputer treningowy powróci do trybu wyświetlania czasu.

↑ Powrót na górę strony