Polar FT1, FT2 Instrukcja obsługi

1. ZALETY KOMPUTERA TRENINGOWEGO POLAR FT1/POLAR FT2

Trening kardio

Monitorowanie tętna pozwala na wygodne, niezawodne i dokładne obrazowanie intensywności treningu. Znajomość tempa pracy serca pozwala podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu intensywności treningu, zależnie od założonego celu i sprawności fizycznej. Chociaż istnieje wiele subiektywnych odczuć związanych z reakcją organizmu na wysiłek fizyczny (zauważalne zmęczenie, tempo oddechu, odczucia fizyczne), nie mogą one jednak stanowić tak niezawodnego wskaźnika jak pomiar tętna. Ponieważ na tempo pracy serca wpływ mają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jest ono uznawane za wiarygodny sposób oceny kondycji fizycznej.

Stosowanie komputera treningowego FT1/FT2 podczas ćwiczeń:

 • pozwala uzyskać informacje o reakcji organizmu na wysiłek fizyczny,

 • ostrzega przed zbyt intensywnym treningiem (co często zdarza się początkującym),

 • pomaga kontrolować intensywność ćwiczeń,

 • pozwala uzyskiwać informacje o postępach.

Intensywność treningu

Tętno maksymalne (HRmaks.) jest wartością pozwalającą określić docelowe graniczne tempo pracy serca. Wartość HRmaks. to największa liczba uderzeń serca na minutę (bpm) podczas maksymalnego wysiłku fizycznego. HRmaks. można obliczać (oceniać) na podstawie wieku: 220 - wiek = HRmaks.

Intensywność treningu można wyrazić jako wartość procentową HRmaks.

Istnieją trzy różne poziomy intensywności treningu: niski, średniciężki.

Poziom intensywności

Intensywność (% HRmaks.)

Korzyści z treningu

Trening ciężki

80-90%
 • Zalety: zwiększenie maksymalnej wydolności organizmu

 • Odczucia: zmęczenie mięśni i zadyszka

 • Zalecany dla: osób o dużej sprawności fizycznej, podczas krótkich sesji treningowych

Średni

70-80%
 • Zalety: pozwala poprawić wydolność aerobową

 • Odczucia: prawidłowy oddech i brak zadyszki, umiarkowane pocenie się

 • Zalecany dla: osób o różnym stopniu sprawności podczas umiarkowanie długich treningów

Niski

60-70%
 • Zalety: poprawia ogólną wytrzymałość i pomaga przy rekonwalescencji

 • Odczucia: swobodne oddychanie i brak zadyszki, niewielkie obciążenie mięśni, niewielkie pocenie się

 • Zalecany dla: osób o różnym stopniu sprawności

Tabela 1. Stopnie intensywności treningu i ich zalety

Tabela 2. Stopnie intensywności treningu i związane z nimi graniczne wartości tętna, określane na podstawie wieku

↑ Powrót na górę strony