Polar Cadence sensor käyttöohje: Aloittaminen > Poljinnopeussensorin asentaminen

Poljinnopeussensorin asentaminen

Poljinnopeussensorin ja -magneetin asentamiseen tarvitaan sivuleikkureita.

  1. Etsi takahaarukan alaputkesta sopiva paikka poljinnopeussensorille (kuva 1 A). Älä asenna sensoria ketjun kanssa samalle puolelle. Sensorissa olevan Polar-logon on osoitettava kammesta poispäin (kuva 2).

  2. Kiinnitä kumiosa sensoriin (kuva 3).

  3. Puhdista ja kuivaa takahaarukan alaputkesta sopiva paikka poljinnopeussensorille ja aseta sensori paikalleen (kuva 2 A). Jos sensori osuu pyörivään kampeen, kallista sensoria hieman kammesta poispäin. Vie nippusiteet sensorin ja kumiosan yli. Älä kiristä niitä vielä kokonaan.

  4. Aseta poljinnopeusmagneetti pystysuoraan kammen sisäpuolelle (kuva 2 B). Puhdista ja kuivaa alue huolellisesti ennen magneetin kiinnittämistä. Kiinnitä magneetti kampeen ja varmista se teipillä.

  5. Hienosäädä sensorin sijainti niin, että magneetti ohittaa sensorin läheltä koskettamatta sitä (kuva 2). Kallista sensoria magneettia kohti, niin että sensorin ja magneetin välinen etäisyys on alle 4 mm. Etäisyys on sopiva, kun magneetin ja sensorin väliin mahtuu nippuside. Sensorin takaosassa on pieni lovettu piste (kuva 4), johon magneetin tulisi osoittaa sen ohittaessa sensorin.

  6. Testaa poljinnopeussensori kiertämällä kampea. Sensorissa vilkkuva punainen valo osoittaa, että magneetti ja sensori on sijoitettu oikein. Valo sammuu, jos jatkat kammen kiertämistä. Kiristä nippusiteet ja leikkaa niiden päät lyhyiksi.