Polar Cadence sensor Uporabniški Priročnik: Za začetek > Elementi izdelka

Elementi izdelka

  • Senzor kadence (A)

  • Magnet za kadenco (B)