Polar Cadence sensor Uporabniški Priročnik: Za začetek > Nameščanje senzorja kadence

Nameščanje senzorja kadence

Za namestitev senzorja kadence in magneta za kadenco potrebujete škarje.

  1. Preverite vodilo verige glede ustreznega mesta za namestitev senzorja kadence (slika 1, A). Ne nameščajte senzorja na isto stran, kjer je veriga. Logotip Polar na senzorju mora biti obrnjen stran od gonilke (slika 2).

  2. Gumijasti del pritrdite na senzor (slika 3).

  3. Očistite in posušite ustrezno mesto za senzor ter senzor namestite na vodilo verige (slika 2, A). Če se senzor dotika vrtečega gonilke, senzor nagnite nekoliko stran od gonilke. Kabelske vezice speljite skozi senzor in gumijasti del. Ne zategnite jih še povsem.

  4. Magnet za kadenco namestite navpično ob notranjo stran gonilke (slika 2, B). Preden pritrdite magnet območje očistite in temeljito posušite. Magnet pripnite na gonilko in ga pritrdite z lepilnim trakom.

  5. Položaj senzorja natančno prilagodite, tako da magnet v neposredni bližini prehaja mimo senzorja, ne da bi se ga ob tem dotaknil (slika 2). Senzor nagnite proti magnetu, tako da je razdalja med senzorjem in magnetom manjša od 4 mm/0,16 palca. Razdalja je ustrezna, ko lahko med magnet in senzor vstavite kabelsko vezico. Na hrbtni strani senzorja je majhna vdolbina (slika 4), ki kaže mesto, proti kateremu mora biti usmerjen magnet, ko prehaja mimo senzorja.

  6. Zavrtite gonilko, da preizkusite senzor kadence. Utripajoča rdeča lučka na senzorju nakazuje, da sta magnet in senzor pravilno nameščena. Če še naprej vrtite gonilko, bo lučka prenehala svetiti. Trdno zategnite kabelske vezice in odrežite njihove odvečne konce.