Polar Cadence sensor Uporabniški Priročnik: Za začetek > Združevanje senzorja kadence

Združevanje senzorja kadence

Da boste lahko prejemali podatke o kadenci, morate svoj novi senzor kadence združiti s sprejemnikom. Za več informacij glejte uporabniški priročnik sprejemnika ali mobilne aplikacije.

Za zagotavljanje dobre povezave med senzorjem kadence in sprejemnikom priporočamo, da imate napravo v nastavku krmila.