Polar Cadence sensor Manualul de utilizare: Introducere > Introducere

Introducere

Senzorul de cadenÿă Polar a fost creat pentru a măsura cadenÿa, adică rotaÿiile braÿului pedalier pe minut atunci când pedalaÿi. Senzorul este compatibil cu dispozitivele Bluetooth ® Smart Ready care acceptă serviciul de viteză şi cadenÿă de pedalare Bluetooth®.

Puteÿi utiliza senzorul de cadenÿă cu zeci de aplicaÿii de fitness de vârf, dar şi cu produsele Polar, folosind Bluetooth® Smart. Verificaÿi produsele şi dispozitivele compatibile la adresa support.polar.com.