Polar Cadence sensor Gebruiksaanwijzing: Belangrijke informatie > Technische specificaties

Technische specificaties

Gebruikstemperatuur:

-10 ºC tot +50 ºC

Levensduur batterij:

Gemiddeld 1400 gebruiksuren

Nauwkeurigheid:

±1 %

Materiaal:

Thermoplastisch polymeer

Waterdichtheid:

Spatwaterdicht

 

FCC ID: INWY6

ID Bluetooth QD: B021137

Copyright © 2021 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze gebruiksaanwijzing mag zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy in welke vorm dan ook worden gebruikt of gereproduceerd. De namen en logo's die in deze gebruiksaanwijzing of in de verpakking van dit product met het symbool ™ zijn gemarkeerd, zijn handelsmerken van Polar Electro Oy. De namen en logo's die in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product met het symbool ® zijn gemarkeerd, zijn gedeponeerde handelsmerken van Polar Electro Oy. Het woordmerk en de logo's Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van deze merken door Polar Electro Oy vindt plaats onder licentie.

 

1.0 NL 07/2021