Polar Cadence sensor Gebruiksaanwijzing: Belangrijke informatie > Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Wat moet ik doen als...

...tijdens het fietsen de trapfrequentie 0 of niets aangeeft?

  • Controleer of de posities van en de ruimte tussen de trapfrequentiesensor en de crankmagneet correct zijn.

  • Controleer of de trapfrequentiefunctie op de ontvanger geactiveerd is. Zie de gebruiksaanwijzing van de ontvanger of de mobiele applicatie voor meer informatie.

  • Probeer de ontvanger in een houder op het stuur te plaatsen. Dat kan de verbinding ten goede komen.

  • Als soms de waarde 0 aangegeven wordt, kan dit te wijten zijn aan tijdelijke elektromagnetische interferentie in de directe omgeving.

  • Als de waarde constant 0 is, kan de batterij leeg zijn.

...een onregelmatige trapfrequentie of hartslag wordt aangegeven?

  • In de buurt van magnetrons en computers kan storing optreden. Ook WLAN-basisstations kunnen storing veroorzaken bij het trainen met de Polar trapfrequentiesensor. Voorkom onregelmatige metingen door uit de buurt te blijven van mogelijke storingsbronnen.

...ik de sensor vóór installatie aan het ontvangend apparaat wil koppelen?

  • Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de ontvanger of de mobiele applicatie. In plaats van de crank rond te draaien, activeert u de sensor door deze vlak bij de magneet heen en terug te bewegen. Het knipperende rode licht geeft aan dat de sensor geactiveerd is.

Hoe weet ik dat...

... de sensor gegevens naar de ontvanger zendt?

  • Als u begint te fietsen geeft een rood knipperlicht aan dat de sensor actief is en het trapfrequentiesignaal verzendt. Als u doorgaat met fietsen dooft het licht.