Polar Cadence sensor Gebruiksaanwijzing: Belangrijke informatie > Batterij trapfrequentiesensor

Batterij trapfrequentiesensor

De batterij kan niet worden vervangen. De sensor is verzegeld voor een maximale mechanische levensduur en betrouwbaarheid. Neem voor een nieuwe sensor contact op met uw erkende Polar Service Center of Polar-dealer. U kunt sensoren ook online bestellen. Ga naar www.polar.com om de online shoppolar-winkel voor uw land te zoeken.

Het batterijniveau van uw sensor wordt op de ontvanger weergegeven als deze de batterijfunctie van Bluetooth® ondersteunt.

Om de levensduur van de batterij te verlengen gaat de sensor na dertig minuten in de stand-by modus als u stopt met fietsen en de magneet de sensor niet passeert.