Du är här: Vikthantering:

Vikthantering

Polar Balance ger dig personliga anvisningar om hur du går ner i eller bibehåller din vikt. Den är baserad på din personliga och fysiska information, aktivitetsbakgrund, hur mycket du vill gå ner i vikt och inom vilken tid. Inga separata kostdagböcker eller beräkningar av kaloriintag behövs. När du börjar väljer du hur mycket du vill gå ner i vikt och på hur lång tid. Den maximala vikt du kan gå ner är 10 procent av din kroppsvikt. Ditt viktmål kan dessutom inte understiga normalvikt (BMI <18,5).

Skillnaden mellan ditt kaloriintag och din kaloriförbrukning beräknas från din dagliga energiförbrukning och viktförändring. Baserat på denna information får du ett dagligt energiunderskott som du bör följa för att nå ditt mål. 60 procent av ditt dagliga energiunderskott uppnås genom att äta mindre och 40 procent genom att öka den dagliga aktiviteten. För att nå ditt viktmål måste du uppfylla båda kraven.

Polar Balance ger dig ett dagligt aktivitetsbaserat kalorimål och anger även hur mycket ditt kaloriintag bör minska per dag. Du får dessutom förslag på hur du kan nå ditt dagliga aktivitetsmål genom minuter av lätt (UPPE), medelhård (PROMENAD), eller hård (JOGG) aktivitet samt exempel på kost som utgör antalet kalorier ditt dagliga intag måste minskas med.

Det är viktigt att du väger dig och synkroniserar din vikt till vikthanteringstjänsten varje dag. Baserat på din vikttrend kan rekommendationerna för aktivitet och kost uppdateras automatiskt första gången efter fyra dagar, och därefter uppdateras de när det är nödvändigt för dig att nå ditt mål. Om din vikt inte har minskat som planerat och om det skulle bli ohälsosamt att nå ditt mål får du en ny längre tidsperiod för att nå ditt mål.

Gå ner i vikt

Om ditt mål är att gå ner i vkit ska du börja med att sätta upp ett viktmål. För att gå ner i vikt måste du uppfylla det dagliga aktivitetsmålet och kaloriunderskottet.

Ange viktmål

När du sätter upp ett viktmål anger guiden den rekommenderade tidsperioden för viktminskningen. Du kan inte ange en för kort tidsperiod.

  1. Klicka på Ange nytt viktmål.
  2. Ange hur mycket du vill gå ner i vikt.
  3. Välj tidsperiod för viktminskningen.
  4. Klicka på Ange nytt viktmål.

Justera viktmål

Om du vid något tillfälle vill ändra ditt viktmål kan du göra det genom att välja Justera viktmål.

  1. Klicka på Justera viktmål.
  2. Justera hur mycket du vill gå ner i vikt.
  3. Justera tidsperioden för viktminskningen.
  4. Klicka på Ange nytt viktmål.

Bibehålla nuvarande vikt

Du kan också använda tjänsten utan ett viktminskningsmål. Om ditt mål är att behålla din nuvarande vikt kan det rekommenderade kaloriunderskottet uppfyllas antingen genom aktivitet eller genom att äta mindre. Du behöver inte uppfylla båda som du gör när du försöker gå ner i vikt.

Justera dagligt aktivitetsmål

När ditt mål är att bibehålla din nuvarande vikt kan du justera ditt dagliga aktivitetsmål så att du blir av med tillräckligt med kalorier när du når ditt mål för att stanna på din nuvarande vikt.

  1. Klicka på Justera dagligt aktivitetsmål.
  2. Klicka på Ange nytt aktivitetsmål.