Du är här: Komma igång

Komma igång

Lär känna din Balance-våg

Packa upp vågen

 1. Öppna batteriluckan och ta bort isoleringsremsan.
 2. Stäng luckan.
 3. Tryck på knappen för att välja kilo (kg) eller pund (lb). (Enheten som används visas på displayen).
 4. Ställ vågen på golvet.

Använd de medföljande batterierna. När du behöver byta batterierna ska du inte använda uppladdningsbara batterier och inte heller blanda gamla och nya batterier. Se till att du placerar vågen på ett hårt underlag: En matta under vågen kan ge felaktiga mätresultat.

Para ihop vågen med din träningsklocka

Kontrollera att du har gjort de första inställningarna för din träningsklocka i Flow webbtjänst innan du parar ihop vågen med din träningsklocka. Mer information finns i användarhandboken till din träningsklocka.

 1. Ställ dig på vågen. Displayen visar din vikt.
 2. Efter ett pipljud börjar Bluetooth-ikonen blinka, vilket innebär att anslutningen nu är aktiv. Vågen är nu klar att paras ihop med en Polar-enhet, t.ex. en träningsklocka eller en aktivitetsmätare.
 3. Tryck på knappen* på din träningsklocka och vänta tills klockans display anger att ihopparningen är slutförd.

*Om din träningsklocka har en knapp (t.ex. Polar Loop) trycker du på den tills displayen tänds och släpper sedan knappen. Om din träningsklocka har fem knappar (t.ex. Polar V800 och M400) trycker du på och håller in TILLBAKA-knappen i 2 sekunder och väntar. Med Polar A360 trycker du på och håller in sidoknappen i ett par sekunder och väntar. När vågen har hittats godkänner du begäran om ihopparning.

Vågen kan paras ihop med 7 olika Polar-enheter. När antalet ihopparade enheter överstiger 7 tas den första ihopparningen bort och ersätts med en ny.

Observera att om du gör en fabriksåterställning av träningsklockan efter den initiala ihopparningen måste den paras ihop med vågen igen. Om du dessutom tar bort eller byter batterier i vågen måste träningsklockan paras ihop med vågen igen.

Väg dig

 1. Ställ dig på vågen och efter pipljudet trycker du på knappen* på din träningsklocka.
 2. Din vikt uppdateras när vågens display visar OK och träningsklockans display visar din vikt.

*Om din träningsklocka har en knapp (t.ex. Polar Loop) trycker du på den tills displayen tänds och släpper sedan knappen. Om din träningsklocka har fem knappar (t.ex. Polar V800 och M400) trycker du på och håller in TILLBAKA-knappen i 2 sekunder och väntar. Med Polar A360 aktiverar du displayen genom att trycka på sidoknappen. Tryck sedan på sidoknappen och vänta tills din vikt visas på A360-displayen. Godkänn viktuppdateringen.

 • Om ERR visas är vågen antingen inte på ett plant eller tillräckligt hårt underlag, eller så överskrider vikten vågens kapacitet. Se till att du står stilla på vågen, och att vågen är placerad på en plan och hård yta.
 • Om du stiger av vågen innan den når en slutlig viktavläsning stängs den av efter 5 sekunder.
 • Vågen är ett noggrannt mätinstrument som är mest rättvisande för att väga ett fast föremål. För att säkerställa de mest korrekta avläsningarna ska du alltid försöka stå på samma område på vågen, och heller inte röra dig.

Logga in på Polar Flow webbtjänst

Logga in på Polar Flow på www.polar.com/flow med samma Polar-kontouppgifter som du skapade under den första inställningen för din träningsklocka.

Ladda ner Flow-appen

 1. Ladda ner Flow-appen till din telefon från App StoreSM eller Google PlayTM.
 2. Para ihop träningsklockan med Flow-appen. Mer information finns i användarhandboken till din Polar träningsklocka.

Synkronisera din vikt till Balance vikthanteringstjänst

Efter mätningen av din vikt är det dags att uppdatera den till Balance webbtjänst. Du kan synkronisera din vikt till tjänsten på två sätt:

 • Synkronisera trådlöst via Flow-appen på din telefon.
 • Anslut din Polar träningsklocka till en dator med USB-kabeln.

Detaljerade anvisningar om synkronisering finns i användarhandboken till din Polar träningsklocka.