Vi ste tukaj:Za začetek

Za začetek

Spoznajte svojo tehtnico Balance

Tehtnico odstranite iz ovojnine

 1. Odprite pokrov prostora za baterije in odstranite izolacijski trak.
 2. Zaprite pokrov prostora za baterije.
 3. Z gumbom za enoto nastavite kilograme (kg) ali funte (lb). (Uporabljena enota se prikaže na prikazovalniku).
 4. Tehtnico položite na tla.

Uporabite priložene baterije. Ko morate menjati baterije, ne uporabite polnilnih baterij oziroma menjajte vse baterije, ne samo nekatere. Tehtnico položite na trda tla, saj lahko podloga, kot je preproga, izkrivi rezultate tehtanja.

Tehtnico združite z zapestno enoto

Preden tehtnico združite z zapestno enoto se prepričajte, da ste že opravili prvo nastavitev zapestne enote v spletni storitvi Flow. Za več informacij glejte uporabniški priročnik zapestne enote.

 1. Stopite na tehtnico in na prikazovalniku se prikaže vaša teža.
 2. Ko zaslišite pisk, ikona za Bluetooth prične utripati, kar pomeni, da je povezava vzpostavljena. Tehtnica je zdaj pripravljena na združevanje z zapestno enoto Polar, kot je vadbena naprava ali sledilnik dejavnosti.
 3. Pritisniti gumb* na zapestni enoti in počakajte, da se na prikazovalniku zapestne enote izpiše potrditev o končanem združevanju.

*Če ima vaša zapestna enota (npr. Polar Loop) en gumb, ga pridržite, dokler se prikazovalnik ne vklopi, nato pa ga sprostite. Če ima vaša zapestna enota (npr. Polar V800 in M400) pet gumbov, pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb BACK, nato pa počakajte. Če uporabljate Polar A360, pritisnite in za nekaj sekund pridržite stranski gumb, nato pa počakajte. Ko najdete tehtnico, potrdite zahtevo za združevanje.

Tehtnico lahko združite s sedmimi različnimi napravami Polar. Ko je z njo združenih več kot sedem naprav, se prva združena naprava odstrani, nadomesti pa jo zadnja združena naprava.

Če po začetnem združevanju zapestno enoto ponastavite na tovarniške nastavitve, morate zapestno enoto znova združiti s tehtnico. Če odstranite ali menjate baterije v tehtnici, morate zapestno enoto znova združiti s tehtnico.

Stehtajte se

 1. Stopite na tehtnico in ko zaslišite pisk, pritisnite gumb* na zapestni enoti.
 2. Vaša teža se posodobi, ko se na prikazovalniku prikaže OK, na prikazovalniku vaše zapestne enote pa se izpiše vaša teža.

*Če ima vaša zapestna enota (npr. Polar Loop) en gumb, ga pridržite, dokler se prikazovalnik ne vklopi, nato pa ga sprostite. Če ima vaša zapestna enota (npr. Polar V800 in M400) pet gumbov, pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb BACK, nato pa počakajte. Če uporabljate Polar A360 aktivirajte prikazovalnik, tako da pritisnete stranski gumb. Nato pritisnite stranski gumb in počakajte, da se na prikazovalniku naprave A360 izpiše teža. Potrdite posodobljeno težo.

 • Če se izpiše ERR (napaka), morda tehtnica ni na ravnih in dovolj trdih tleh ali teža na tehtnici presega največjo zmogljivost tehtnice. Prepričajte se, da se med tehtanjem ne premikate ter da je tehtnica na ravnih in trdih tleh.
 • Če s tehtnice stopite, preden ta dokončno odčita vašo težo, se tehtnica po petih sekundah izklopi.
 • Tehtnica je precizni merilni pripomoček, ki zagotavlja največjo natančnost pri tehtanju nepremičnih predmetov. Za zagotavljanje najnatančnejših meritev se vedno tehtajte na istem mestu in se ne premikajte.

Prijavite se v spletno storitev Polar Flow

V storitev Polar Flow se prijavite na spletnem mestu www.polar.com/flow tako, da uporabite podatke računa Polar, ki ste ga ustvarili ob prvi nastavitvi zapestne enote.

Prenesite aplikacijo Flow

 1. Prenesite aplikacijo Flow na svoj mobilni telefon iz trgovine StoreSM ali Google PlayTM.
 2. Zapestno enoto združite z aplikacijo Flow. Za več informacij glejte uporabniški priročnik zapestne enote Polar.

Svojo težo sinhronizirajte s storitvijo za upravljanje teže Balance

Ko se stehtate, morate svojo težo posodobiti v spletni storitvi Balance. Za sinhronizacijo svoje teže s storitvijo podatkov obstajata dva načina:

 • Brezžična sinhronizacija prek aplikacije Flow na vašem mobilnem telefonu.
 • Zapestno enoto Polar povežite v računalnik s kablom USB.

Za natančne informacije o sinhronizaciji glejte uporabniški priročnik zapestne enote Polar.