Nalazite se ovdje: Uvod

Korisnički priručnik za vagu Polar Balance

Uvod

Čestitamo vam na novoj vagi Polar Balance! Zajedno s uslugom za reguliranje težine Polar Balance i ručnim uređajem Polar sa značajkom za praćenje aktivnosti, dobit ćete i osobno prilagođene smjernice za održavanje ili gubitak težine. Mobilna aplikacija Polar Flow također je dio funkcija usluge.

Ovaj će vam korisnički priručnik pomoći da počnete koristiti novu vagu Polar. Video vodiče i najnoviju verziju ovog korisničkog priručnika pronaći ćete na support.polar.com/en/support/polar_balance.

Vaga Polar Balance

Stanite na vagu Polar Balance i izvažite se, a zatim težinu bežično sinkronizirajte s internetskom uslugom putem aplikacije Flow ili priključite ručni uređaj u računalo pomoću USB kabela. Vaga Polar Balance za više korisnika može se upariti s do 7 različitih ručnih uređaja Polar, a funkcionira i kao normalna Bluetooth® pametna vaga.

Polar Ručna jedinica s Praćenjem aktivnosti (Loop, V800, M400.)

Na ručnom uređaju Polar ćete, s usluge za reguliranje težine Balance, dobiti vama prilagođeni cilj za aktivnosti koji se temelji na vašoj trenutnoj ciljnoj težini. Ručni uređaj omogućava da brzo vidite koliko ste bili aktivni tijekom dana i koliko vam je još aktivnosti potrebno za cilja za dnevne aktivnosti.

Polar Balance – usluga za reguliranje težine

Polar Balance je dio internetske usluge Polar Flow. Postavite ciljnu težinu i dobit ćete cilj za dnevne aktivnosti te pripadajuće savjete s navedenom količinom kalorija koje morate ukloniti iz svakodnevne prehrane kako biste ostvarili svoj cilj. Smjernice pomažu da uravnotežite aktivnosti i prehranu, ali i omogućavaju praćenje trenda težine i vrijednosti BMI na mreži. Sve to pronaći ćete na polar.com/flow.

Softver Polar FlowSync

Polar FlowSync sinkronizira podatke s uređaja na ručnom zglobu i internetske usluge Polar Flow na računalu. Idite na flow.polar.com/start za preuzimanje i instalaciju softvera FlowSync.

Aplikacija Polar Flow (iOS i Android)

U tren oka na telefonu ćete vidjeti vaše aktivnosti i napredak. Aplikacija Flow bežično će sinkronizirati podatke o vašim aktivnostima i težini s uslugom za upravljanje vagom Polar. Nabavit ćete je na usluzi App StoreSM ili Google PlayTM.