Nalazite se ovdje: Prvi koraci

Prvi koraci

Upoznajte se s vagom

Raspakirajte vagu

 1. Otvorite baterijski poklopac i uklonite izolacijsku traku.
 2. Zatvorite poklopac.
 3. Pritisnite gumb za jedinice i odaberite kilograme (kg) ili funte (lb). (Na zaslonu se prikazuje korištena jedinica).
 4. Postavite vagu na pod.

Koristite isporučene baterije. Ako ih je potrebno zamijeniti, ne koristiti akumulatorske baterije i nemojte miješati stare i nove baterije. Vagu obavezno postavite na tvrdi pod, jer tepih može poremetiti rezultate vaganja.

Uparite vagu s vašim ručnim uređajem

Prije uparivanja vage s uređajem na ručnom zglobu, provjerite jeste li na internetskoj usluzi Flow obavili početno podešavanje za ručni uređaj. Više informacija potražite u korisničkom priručniku ručnog uređaja.

 1. Stanite na vagu, na zaslonu će se prikazati vaša težina.
 2. Nakon zvučnog signala počinje treptati ikona za Bluetooth, što znači da je veza uspostavljena. Vaga je sad spremna za uparivanje s ručnim uređajem Polar, recimo, uređajem za vježbanje ili uređajem za praćenje aktivnosti.
 3. Pritišćite gumb* na ručnom zglobu dok se na zaslonu ručnog uređaja ne prikaže poruka o završenom uparivanju.

*Ako ručni uređaj ima jedan gumb (primjerice, Polar Loop), pritišćite ga do uključivanja zaslona i zatim ga otpustite. Ako ručni uređaj ima pet gumba (primjerice Polar V800 i M400), pritisnite i dvije sekunde držite pritisnutim gumb NATRAG i pričekajte. Na uređaju Polar A360 pritisnite i nekoliko sekundi držite bočni gumb i pričekajte. Kad se vaga pronađe, prihvatite zahtjev za uparivanje

Vaga se može upariti sa 7 različitih uređaja Polar. Ako je broj uparenih uređaja veći od 7, prvi upareni uređaj se uklanja i zamjenjuje.

Imajte na umu sljedeće: ako ručni uređaj resetirate na tvorničke postavke nakon početnog uparivanja, morat ćete ga ponovno upariti s vagom. Osim toga, ako uklonite ili zamijenite baterije vage, ručni uređaj ponovno ćete morati upariti s vagom.

Izmjerite svoju težinu

 1. Stanite na vagu i nakon zvučnog signala pritisnite gumb* na vašem ručnom uređaju.
 2. Vaša težina će se ažurirati kada se na zaslonu vage prikaže poruka OK (U redu), a na ručnom uređaju vaša težina.

*Ako ručni uređaj ima jedan gumb (primjerice, Polar Loop), pritišćite ga do uključivanja zaslona i zatim ga otpustite. Ako ručni uređaj ima pet gumba (primjerice Polar V800 i M400), pritisnite i dvije sekunde držite pritisnutim gumb NATRAG i pričekajte. Na uređaju Polar A360 pokrenite zaslon pritiskanjem bočnog gumba. Zatim pritisnite bočni gumb i pričekajte da se vaša težina prikaže na zaslonu uređaja A360. Prihvatite ažuriranje težine.

 • Ako se prikaže poruka ERR, to znači da vlaga nije postavljena na dovoljno ravnu i tvrdu podlogu ili postavljena težina premašuje kapacitet vage. Budite mirni kada stojite na vagi koja mora biti postavljena na ravnu i tvrdu površinu.
 • Ako s vage siđete prije konačnog očitanja težine, ona će se isključiti za 5 sekundi.
 • Vaga je instrument za precizno mjerenje koji je najprecizniji za vaganje nepomičnih predmeta. Za najtočnija očitanja pokušajte uvijek stajati na istom području na vagi i ne pomičite se.

Prijavite se na internetsku uslugu Polar Flow.

Prijavite se na Polar Flow na www.polar.com/flow s istim podacima računa Polar koji ste izradili tijekom početnog podešavanja za ručni uređaj.

Preuzmite aplikaciju Flow

 1. Na telefon preuzmite aplikaciju Flow s usluge App StoreSM ili Google PlayTM.
 2. Uparivanje uređaja na ručnom zglobu s aplikacijom Flow. Više informacija potražite na u korisničkom priručniku za vaš ručni uređaj Polar.

Sinkronizirajte svoju težinu s uslugom za reguliranje težine Balance

Kada izmjerite težinu, ažurirajte je na internetskoj usluzi Balance. Postoje dva načina za sinkronizaciju vaše težine s uslugom:

 • Bežična sinkronizacija preko aplikacije Flow na telefonu.
 • Povezivanje ručnog uređaja Polar s računalom putem USB kabela.

U korisničkom priručniku ručnog uređaja Polar pronaći ćete detaljne upute za sinkronizaciju.