Du är här: Komma igång > Klockdisplayer

Klockdisplayer

Så här ändrar du klockdisplay på din aktivitetsklocka:

 1. Tryck på pekskärmen och håll kvar fingret tills du ser en meny med miniatyrbilder av klockdisplayer:
 2. Svep upp eller ner för att se dem alla och tryck på den du väljer.

Här är alternativen:

 • Vertikal klocka och datum
 • Aktivitetsstapel som fylls från vänster till höger
 • Stor klocka med datum och sekunder
 • Finns i flera färger: Knacka och håll ned på pekskärmen tills du ser en miniatyr av den stora klockdisplayen. Knacka på miniatyren, svep upp eller ned för att se tillgängliga färger och knacka på den du vill välja.
 • Analog klocka med datum
 • Standard vertikal klocka
 • Aktiviteten visas med färg som fyller siffrorna i takt med utvecklingen av det dagliga aktivitetsmålet
 • Horisontell klocka och datum, ingen aktivitetsstapel

 • Färgen ändras med tiden på dygnet: gul under dagen och mörkblå på natten

Bra val för att se klockan på natten.