Du är här: Träning > Träningssummering

Träningssummering

Efter träning

Du får en summering av ditt träningspass på displayen i din A370 direkt efter avslutat träningspass. Du får en mer detaljerad och illustrerad analys i Flow-appen eller i Flow webbtjänst.

Träningssummering i A370

Du kan endast se träningssummering för aktuell dag i A370. Gå till Min dag och välj träningspasset du vill se.

Starttid

Tiden då ditt träningspass startade.

Träningstid

Träningspassets längd.

Snittpuls

Din snittpuls under träningspasset.

Maxpuls

Din högsta puls under träningspasset.

Träningseffekt

Huvudeffekt/feedback för ditt träningspass. För att få träningseffekt måste du ha tillbringat minst 10 minuter i Sportzonerna med pulsmätning aktiverad.

Pulszoner

Procent av den totala träningstiden som tillbringats i varje pulszon.

Kalorier

Förbrukade kalorier under träningspasset.

Fettförbränning %

Andel fettförbränning under träningspasset.

Träningspassets genomsnittliga och maximala hastighet/tempo.

Tillryggalagd sträcka i träningspasset.

Polar Flow-appen

Synkronisera din A370 med Flow-appen genom att trycka och hålla in knappen i klockfunktionen. I Flow-appen kan du analysera dina data på ett ögonblick efter varje träningspass. Med Flow-appen kan du få en snabb överblick över dina träningsdata offline.

Mer information finns i Polar Flow-appen.

Polar Flow webbtjänst

Med Polar Flow webbtjänst kan du analysera varje detalj i din träning och lära dig mer om dina träningsresultat. Följ din utveckling och dela även dina bästa träningspass med andra.

For more information, se Polar Flow webbtjänst.