Du är här: Viktig information > Skötsel av din A370

Skötsel av din A370

Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar A370 hanteras varsamt. Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och njuta av denna produkt i många år framöver.

USB-kabeln ska anslutas försiktigt för att undvika att skada enhetens USB-port.

Ladda inte enheten när dess USB-port är fuktig. Låt USB-porten torka genom att lämna skyddslocket öppet en stund innan laddning påbörjas. På så sätt får du en garanterat smidig laddning och synkronisering.

Håll din träningsenhet ren.

  • Vi rekommenderar att du sköljer av enheten och silikonarmbandet efter varje träningspass under rinnande vatten med en mild tvållösning. Ta loss klockenheten från armbandet och tvätta dem separat. Torka dem torra med en mjuk handduk.

Det är viktigt att du tvättar enheten och armbandet efter du har använt produkten i en pool med klor.

  • Om du inte använder enheten dygnet runt ska du torka bort eventuell fukt innan du lägger undan den. Förvara inte i tättslutande material eller i en fuktig miljö, t.ex. plastpåse eller fuktig sportväska.
  • Torka den torr med en mjuk handduk. Använd en fuktig pappershandduk för att torka av smuts från träningsenheten. Tvätta inte träningsenheten med högtryckstvätt så den riskerar att ta in vatten. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier.
  • När du ansluter din A370 till en dator eller en laddare ska du kontrollera att det inte finns fukt, hår, damm eller smuts på USB-kontakten i A370. Torka försiktigt av smuts och fukt. Använd inga vassa verktyg för rengöring för att undvika repning.

Driftstemperaturen är -10 °C till +50 °C.

Förvaring

Förvara enheten på en sval och torr plats. Den ska inte förvaras i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Utsätt inte träningsenheten för direkt solljus under längre perioder, som till exempel genom att lämna den i en bil eller monterad på en cykel.

Vi rekommenderar att du förvarar träningsenheten delvis eller helt laddad. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när det förvaras. Om du ska förvara träningsenheten i flera månader rekommenderar vi att du laddar batteriet efter någon månad. Detta förlänger batteriets livslängd.

Förvara bältet och sändarenheten separat för att maximera pulssensorns batteritid. Förvara pulssensorn på en sval och torr plats. För att förhindra oxidering av kontakterna ska pulssensorn inte förvaras i tättslutande material som inte andas (såsom en sportväska). Utsätt inte pulssensorn för direkt sol under längre perioder.

Service

Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Servicecenter utför service. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Se den begränsade internationella Polar-garantin för mer information.

För kontaktinformation och adresser till Polar Servicecenter, besök support.polar.com och landsspecifika webbsidor.