Du är här: Polar Flow > Synkronisera

Synkar

Du kan överföra data från din A370 med USB-kabeln via FlowSync-programmet eller trådlöst via Bluetooth Smart® med Flow-appen. För att kunna synkronisera data mellan A370 och Flow webbtjänst och appen måste du ha ett Polar-konto och FlowSync-programmet. Du har redan skapat kontot och laddat ner programmet om du har ställt in din A370flow.polar.com/start. Gå till flow.polar.com/start för en fullständig inställning om du gjorde snabbinställningen när du började använda din A370. Ladda ner Flow-appen till din mobil från App Store eller Google Play.

Kom ihåg att synkronisera och hålla data uppdaterade mellan din A370 och webbtjänsten och mobilappen var du än är.

Synkronisera med Flow-mobilapp

Kontrollera följande före synkronisering:

  • Du har ett Polar-konto och Flow-appen.
  • Din mobila enhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.
  • Du har parat ihop din A370 med appen i din mobil. Mer information finns i Polar Flow-appen.

Synka dina data manuellt:

  1. Logga in i Flow-appen och håll in knappen på din A370.
  2. Söker, Ansluter visas, följt av Synkronisering.
  3. Slutförd visas när du är klar.

Din aktivitetsklocka synkroniserar varje timme med Polar Flow-appen utan att du behöver starta den. Även efter varje träningspass, inaktivitetsvarning, aktivitetsmål som uppnåtts eller Fitness Test som utförts synkroniseras uppgifterna med appen i bakgrunden.

När du synkroniserar din A370 med Flow-appen synkroniseras även dina aktivitets- och träningsdata automatiskt via en Internetanslutning till Flow webbtjänst.

För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen, gå till support.polar.com/en/support/Flow_app

Synkronisera med Flow webbtjänst via FlowSync

För att synkronisera data med Flow webbtjänst måste du ha FlowSync-programmet. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera det innan du försöker synkronisera.

  1. Anslut din A370 till datorn med USB-kabeln. Kontrollera att FlowSync-programmet körs.
  2. FlowSync-programmet öppnas på din dator och synkroniseringen startar.
  3. Slutförd visas när du är klar.

Varje gång du ansluter din A370 till din dator kommer Polar FlowSync-programmet att överföra dina data till Polar Flow webbtjänst och synkronisera alla inställningar du kan ha ändrat. Om synkroniseringen inte startar automatiskt ska du starta FlowSync från programikonen på skrivbordet (Windows) eller från programmappen (Mac OS X). Varje gång en uppdatering av mjukvara finns tillgänglig kommer FlowSync att meddela dig och uppmana dig att installera den.

Om du ändrar inställningar i Flow webbtjänst medan A370 är ansluten till din dator ska du trycka på knappen Synkronisera i FlowSync för att överföra inställningarna till din A370.

För support och mer information om hur du använder Flow webbtjänst, gå till support.polar.com/en/support/flow

För support och mer information om hur du använder FlowSync-programmet, gå till support.polar.com/en/support/FlowSync