Du är här: Träning > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

I klockläget sveper du displayen upp eller ner och trycker på Träning för att komma till förträningsläge: Hjärtsymbolen övergår till att visa din puls när din puls har hittats och om du använder din mobils platsinformation blir GPS-ikonens cirkel statisk när din position har hittats.

Välj den sportprofil du vill använda genom att svepa upp eller ner.

Tryck på vald sportikon för att starta träningspasset.

Se Funktioner under träning för mer information om vad du kan göra med din A370 under träning.

Du pausar ett träningspass genom att trycka på knappen. Pausad visas och A370 går till pausläge. Tryck på ikonen med de gröna pilarna för att fortsätta ditt träningspass.

Avslusta ett träningspass genom att trycka och hålla in knappen under träningsregistrering eller i pausläge tills en träningssummering visas. Eller så kan du trycka på den röda stoppsymbolen i pausläget i tre sekunder för att avsluta registreringen.

Starta ett träningspass med ett träningsmål

Du kan planera din träning och skapa detaljerade träningsmål i Flow webbtjänst och synkronisera dem till din A370 via Flowsync-programmet eller Flow-appen. Din A370 ger dig vägledning under träningen för att nå ditt träningsmål.

Starta ett träningspass med ett träningsmål:

  1. Gå till Min dag.
  2. Välj målet från listan genom att trycka på det.
  3. Välj den sport du vill träna genom att trycka på dess ikon.
  4. Träningsdisplayen visas och du kan påbörja träningspasset.