Du är här: Funktioner > Smart-notiser (iOS)

Smart-notiser (iOS)

Med funktionen Smart-notiser kan du få notiser om inkommande samtal, meddelanden och information från appar i din Polar-enhet. Du får samma notiser i din Polar-enhet som du får på telefonens skärm. När du tränar med puls med din A370 kan du bara ta emot meddelanden om samtal om Polar Flow-appen körs på din telefon.

 • Kontrollera att du har den senaste mjukvaruversionen på din A370 och den senaste versionen av Polar Flow-appen.
 • För att använda funktionen Smart-notiser måste du ha Polar Flow mobilapp för iOS och din A370 måste paras ihop med appen.
 • Observera att när funktionen Smart-notiser är aktiverad förbrukas batteriet i din Polar-enhet och telefon snabbare eftersom Bluetooth är på kontinuerligt.

Inställningar för Smart-notiser

Polar Flow mobilapp

I Polar Flow mobilapp är funktionen Smart-notiser inaktiverad som standard.

Så här aktiverar/inaktiverar du funktionen Smart-notiser i mobilappen.

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Gå till Enheter och välj din A370 om du har mer än en Polar-enhet.
 3. Under Smart-notiser väljer du eller På (ingen förhandsvisning) eller Av.
 4. Synkronisera din A370 med mobilappen genom att trycka och hålla in knappen på din A370.
 5. Smart-notiser på eller Smart-notiser av visas på displayen i din A370.

När du ändrar inställningarna för notiser i Polar Flow mobilapp ska du komma ihåg att synkronisera din A370 med mobilappen.

Inställningen Stör ej i Polar Flow-appen

Inställningen Stör ej förhindrar att displayen aktiveras från dina armrörelser och gör att du bättre kan vila i mörker, som t.ex. i sovrummet.

Om du vill inaktivera notiser under vissa tider på dygnet aktiverar du Stör ej i Polar Flow-mobilapp. När den är på får du inga notiser under tidsperioden du har ställt in. Stör ej är aktiverad som standard och tidsperioden är 22.00-07.00.

Gör så här för att ändra inställningen Stör ej:

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Gå till Enheter och välj din A370 om du har mer än en Polar-enhet.
 3. Växla mellan att aktivera eller inaktivera Stör ej och ange start- och sluttid för det.
 4. Synkronisera din A370 med mobilappen genom att trycka och hålla in knappen på din A370.

Inställningen Stör ej i din A370

Så här inaktiverar du Smart-notiser direkt i din A370:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Stör ej-symbolen:

Stör ej är på visas på displayen. Halvmåne-symbolen visas i klockfunktionen när funktionen är aktiverad:

Upprepa stegen för att aktivera Smart-notiser.

Telefoninställningar

Notis-inställningarna på din telefon bestämmer vilka notiser du får på din A370. Så här redigerar du meddelandeinställningarna på din iOS-telefon:

 1. Gå till Inställningar > Notiser och välj appen.
 2. Se till att Notiser är aktiverade och att notisstil är Banderoller eller Notiser.

  Observera att under träningspass får du endast telefonsamtal och platsrelaterade meddelanden.

Användning

När du får en notis varnar din Polar-enhet dig diskret genom att vibrera. När du får ett samtal kan du välja att besvara, tysta eller avböja det (endast med iOS 8). Funktionen Tysta innebär enbart att du tystar din Polar-enhet, den tystar inte din telefon. Om du får en notis under ett samtal visas den inte.

Under ett träningspass kan du ta emot samtal och få navigeringsanvisningar (endast med Google maps) om Flow-appen körs på din telefon. Du kan inte ta emot några meddelanden (e-post, kalender, appar osv.) under träningspass.

Avböja notiser

Notiser kan avböjas manuellt eller genom timeout. Om du manuellt avböjer notisen avböjs den även från telefonens skärm. Timeout tar däremot bara bort den från din Polar-enhet, den visas fortfarande i din telefon.

Så här avböjer du notiser från displayen:

 • Manuellt: Tryck på sidoknappen

  Timeout: Notisen försvinner efter 30 sekunder om du inte avböjer den manuellt

Funktionen Smart-notiser fungerar via Bluetooth-anslutning

Bluetooth-anslutningen och funktionen Smart-notiser fungerar mellan din A370 och telefonen när de är inom en radie av cirka 5 m från varandra. Om din A370 är utanför intervallet i mindre än två timmar återupprättar telefonen anslutningen automatiskt inom 15 minuter när din A370 åter är inom intervallområdet.

Om din A370 är utanför intervallet i mer än två timmar kan du återupprätta anslutningen genom att trycka och hålla in på knappen på din A370.