Du är här: Funktioner > Smart-notiser (Android)

Smart-notiser (Android)

Med funktionen Smart-notiser kan du få notiser om inkommande samtal, meddelanden och information från appar i din Polar-enhet. Du får samma notiser i din Polar-enhet som du får på telefonens skärm. Observera att när du tränar med puls med din A370 kan du inte ta emot några meddelanden.

 • Kontrollera att du har Android version 5.0 eller senare på din telefon.

 • För att använda funktionen Smart-notiser måste du ha Polar Flow mobilapp för Android och din A370 måste paras ihop med appen.

 • För att funktionen Smart-notiser ska fungera måste Polar Flow-appen köras på din telefon.

 • Observera att när funktionen Smart-notiser är aktiverad kommer batteriet i din Polar-enhet och telefonen att ta slut snabbare, eftersom Bluetooth är på kontinuerligt.

Vi har kontrollerat funktionerna i några av de vanligaste telefonmodellerna, som Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. Funktionerna kan skilja sig åt i andra telefonmodeller som stöder Android 5.0.

Inställningar för Smart-notiser

Aktivera/inaktivera Smart-notiser

I Polar Flow mobilapp är funktionen Smart-notiser inaktiverad som standard.

Så här aktiverar/inaktiverar du funktionen Smart-notiser i mobilappen.

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Synkronisera din A370 med mobilappen genom att trycka och hålla in knappen på din A370.

 3. Gå till > Enheter och välj din A370 om du har mer än en Polar-enhet.
 4. Under Smart-notiser väljer du eller På (ingen förhandsvisning) eller Av.
  När du aktiverar Smart-notiser får du vägledning om hur du aktiverar notiserna i din telefon (dvs. ge Polar Flow-appen åtkomst till dina telefonmeddelanden), om du inte har aktiverat dem. Aktivera notiser? visas. Tryck på aktivera. Välj sedan Polar Flow och tryck på OK.
 5. Synkronisera din A370 med mobilappen genom att trycka och hålla in knappen på din A370.
 6. Smart-notiser på eller Smart-notiser av visas på displayen i din A370.

När du ändrar inställningarna för meddelanden i Polar Flow mobilapp ska du komma ihåg att synkronisera din A370 med mobilappen.

Inställningen Stör ej i Polar Flow-appen

Inställningen Stör ej förhindrar att displayen aktiveras från dina armrörelser och gör att du bättre kan vila i mörker, som t.ex. i sovrummet.

Om du vill inaktivera notiser under vissa tider på dygnet aktiverar du Stör ej i Polar Flow-mobilapp. När den är på får du inga notiser under tidsperioden du har ställt in. Stör ej är aktiverad som standard och tidsperioden är 22.00-07.00.

Gör så här för att ändra inställningen Stör ej:

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Gå till > Enheter och välj din A370 om du har mer än en Polar-enhet.
 3. Växla mellan att aktivera eller inaktivera Stör ej och ange start- och sluttid för det. Inställningen Stör ej syns när inställningen Smart-notiser är på.
 4. Synkronisera din A370 med mobilappen genom att trycka och hålla in knappen på din A370.

Inställningen Stör ej i din A370

Så här inaktiverar du Smart-notiser direkt i din A370:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Stör ej-symbolen:

Stör ej är på visas på displayen. Halvmåne-symbolen visas i klockfunktionen när funktionen är aktiverad:

Upprepa stegen för att aktivera Smart-notiser.

Blockera appar

I Polar Flow-appen kan du blockera notiser från vissa appar. Så fort du har fått den första notisen från en app i din A370 så listas appen i > Enheter > Blockera appar och du kan blockera den om du vill.

Telefoninställningar

För att kunna ta emot notiser från din telefon i din A370 måste du först aktivera notiser i mobilapparna från vilka du vill ta emot dem. Du kan göra detta antingen via mobilappens inställningar eller via din Android-telefons meddelandeinställningar. Se bruksanvisningen för din telefon för mer information om inställningar för App-meddelanden.

Polar Flow-appen måste då ha behörighet för att läsa meddelandena från din telefon. Du måste ge Polar Flow-appen åtkomst till dina telefonmeddelanden (dvs. aktivera notiser i Polar Flow-appen). Polar Flow-appen visar dig hur du ger åtkomst vid behov.

Användning

När du får en notis varnar din Polar-enhet dig diskret genom att vibrera. När du får ett samtal kan du välja att besvara, tysta eller avböja det. Funktionen Tysta innebär enbart att du tystar din Polar-enhet, den tystar inte din telefon. Om du får en notis under ett samtal visas den inte.

Du kan inte ta emot några meddelanden under träningspass.

Avböja notiser

Notiser kan avböjas manuellt eller genom timeout. Om du manuellt avböjer notisen avböjs den även från telefonens skärm. Timeout tar däremot bara bort den från din Polar-enhet, den visas fortfarande i din telefon.

Så här avböjer du notiser från displayen:

 • Manuellt: Tryck på sidoknappen

  Timeout: Notisen försvinner efter 30 sekunder om du inte avböjer den manuellt

Funktionen Smart-notiser fungerar via Bluetooth-anslutning

Bluetooth-anslutningen och funktionen Smart-notiser fungerar mellan din A370 och telefonen när de är inom en radie av cirka 5 m från varandra. Om din A370 är utanför intervallet i mindre än två timmar återupprättar telefonen anslutningen automatiskt inom 15 minuter när din A370 åter är inom intervallområdet.

Om din A370 är utanför intervallet i mer än två timmar kan du återupprätta anslutningen genom att trycka och hålla in på knappen på din A370.