Du är här: Funktioner > Smart Coaching-funktioner > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

A370 registrerar din sömn om du bär den på natten. Den detekterar när du somnar och när du vaknar samt samlar in data för djupare analys i Polar Flow-appen och webbtjänsten. A370 detekterar dina armrörelser under natten för att registrera alla störningar över hela tidsspannet för sömn och talar om för dig hur länge du faktiskt sov.

Sömndata i din A370

Du kan kontrollera dina sömndata från sömnkortet under Min dag. Tryck på det för att få detaljerad information.
  • Sömntiden anger den totala tiden från det att du somnade tills du vaknade.
  • Faktisk sömn anger tiden då du faktiskt sov, från det att du somnade tills du vaknade. Mer specifikt är det din sömntid minus eventuella störningar i sömnen. Endast tiden som du de facto sover inkluderas i den faktiska sömnen.
  • Sammanhängande sömn Är en bedömning av hur sammanhängande din sömntid var.
  • Tiden då du somnade och när du vaknade.
  • Feedback baserat på dina sömndata, din önskade sömntid och din sömngradering.
  • Din sömngradering med en smileyikon.

Sömndata i Flow-appen och webbtjänsten

Dina sömndata visas i Flow-appen och webbtjänsten efter att din A370 har synkroniserats. Flow-appen och webbtjänsten visar dina sömndata i vyer för en natt och en vecka. På webbtjänsten kan du visa din sömn under fliken Sömn i din Dagbok. Du kan även inkludera dina sömndata i Aktivitetsrapporter under fliken Utveckling.

I Polar Flow-appen och webbtjänsten kan du ställa in din önskade sömntid för att definiera hur länge du strävar efter att sova varje natt. Du kan även gradera din sömn. Du får feedback på hur du sovit baserat på dina sömndata, din önskade sömntid och din sömngradering.

Följ upp ditt sömnmönster för att se om det påverkas av eventuella ändringar i ditt dagliga liv och hitta rätt balans mellan vila, daglig aktivitet och träning.