Du är här: Inställn. > Inställn.

Inställn.

Inställningsmenyn

Du kommer åt Inställningar från huvudmenyn. Tryck så att ikonerna lyser grönt när funktionen är PÅ.

Kontinuerlig pulsmätning. Växla mellan att aktivera eller inaktivera kontinuerlig pulsmätning.
Flygläge Kopplar från alla trådlösa anslutningar från aktivitetsklockan.
Stör ej-läge Inaktiverar displayen så att den inte slås på från dina armrörelser och blockerar Smart-notiser från telefonen.
Pulssensorläge . Använd din A370 som en pulssensorn med en pulsmottagare.
Stäng av. Stäng av enheten.
Återställ aktuella Bluetooth-anslutningar För att använda Bluetooth-tillbehör måste du para ihop dem med enheten.
Information. Se ditt enhets-ID, mjukvaruversion osv.

Tryck på sidoknappen för att återvända till klockfunktionen.

Inställningar för displayen

Du kan välja på vilken hand du vill bära din A370, antingen via Polar Flow webbtjänst eller i Polar Flow mobilapp. Orienteringen av A370-displayen ändras utifrån inställningen.

Vi rekommenderar att du bär armbandet på din icke-dominanta hand för att få de mest korrekta mätresultaten vid aktivitetsmätning.

Du kan redigera dina inställningar när som helst på Polar Flow webbtjänst och i mobilappen.

Ändra inställningen för displayen via webbtjänsten.

  1. Koppla in din A370 till datorns USB-port. Logga sedan in på flow.polar.com.
  2. Gå till Produkter och Inställningar.
  3. Välj din A370, klicka och ändra höger/vänster arm.

    Displayens orientering på din A370 ändras vid nästa synkronisering.

Ändra inställningen för displayen via mobilappen

  1. Gå till Enheter.
  2. Välj höger/vänster arm för din A370.

    Displayens orientering på din A370 ändras vid nästa synkronisering.

Klocktidsinställning

Aktuell tid och dess format överförs till din A370 från datorns systemklocka när du synkroniserar med Polar Flow webbtjänst. Om du vill ändra tiden måste du först ändra tidszonen på datorn och sedan synkronisera din A370.

Om du ändrar tidszonen på din mobilenhet och synkroniserar Polar Flow-appen med Polar Flow webbtjänst och din A370 ändras även tiden på din A370. Din mobilenhet måste ha en Internet-anslutning tillgänglig för att ändra tiden.