Du är här: Polar Flow > Polar Flow-appen

Polar Flow-appen

Med Polar Flow-appen kan du se en omedelbar visuell tolkning av din aktivitet och träningsdata offline när du vill.

Få detaljer om dygnets aktiviteter. Se vad som saknas för att nå ditt dagliga mål och hur du kan nå det. Se antal steg, tillryggalagd sträcka, förbrukade kalorier och sovtid.

Med Flow-appen kan du enkelt komma åt dina träningsmål och se konditionstestresultat. Få en snabb överblick över din träning och analysera varje detalj i dina träningsresultat direkt. Se veckosummeringar av din träning i träningsdagboken. Du kan även dela höjdpunkterna i din träning med dina vänner i Flow-communityn.

Du kan också ställa in din nya A370 trådlöst via appen. Se hur du gör under Ställ in din A370.

Ladda ner Flow-appen från App Store eller Google Play till din mobil för att börja använda Flow-appen. För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen, gå till support.polar.com/en/support/Flow_app Innan en ny mobilenhet (smarttelefon, surfplatta) börja användas, måste den paras ihop med din A370.

Para ihop en mobilenhet med A370

Innan du parar ihop en mobilenhet

  • ladda ner Flow-appen från App Store eller Google Play.
  • kontrollera att din mobilenhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläget inte är aktiverat.

Observera att du då måste göra ihopparningen i Flow-appen och INTE i din mobilenhets Bluetooth-inställningar.

Så här parar du ihop en mobilenhet:

  1. I din mobilenhet öppnar du Flow-appen och loggar in med ditt Polar-konto, som du skapade när du installerade din A370.
  2. Vänta tills Anslut produkt visas på din mobilenhet (Väntar på A370) visas.
  3. Tryck och håll in knappen på A370.
  4. Para: håll enhet intill A370 visas. Håll din A370 intill mobilenheten.
  5. Ihopparning visas.
  6. Bekräfta på enhet xxxxx visas i din A370. Ange PIN-koden från A370 på mobilenheten. Ihopparningen startar.
  7. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

För att se dina träningsdata i Flow-appen måste du synkronisera den med A370 efter ditt träningspass. När du synkroniserar din A370 med Flow-appen synkroniseras även dina aktivitets- och träningsdata automatiskt via en Internetanslutning till Flow webbtjänst. Flow-appen är det enklaste sättet att synkronisera dina träningsdata från din A370 med webbtjänsten. Se Synkronisering för mer information om hur du synkroniserar.